İzobar atom

Kütle numarası aynı atom numarası farklı olan elementlerdir.

İzobar elementlerin kimyasal özellikleri farklıdır.

1636S ve 1836Ar İzobardır. İzobarlarda nükleon sayısı aynı olduğu halde proton ve nötron sayıları farklıdır. S izobarlarında 16 proton 20 nötron ar izobarında 18 proton 18 nötron bulunur.