Atom Kütle Numarası Proton nötron ve Elektronların Hesaplanması

 

 Ters U Metodu

 

 

            Herhangi elementin sembolü olsun  

   

           

 

            Sağ üst köşeye yük yazılır ( +,-) nötral ise 0 genellikle yazılmaz.

Sol alt köşeye atom numarasi = (proton sayisi ve çekirdek gücü = pozitif yük sayisi) yazilir.

Sol üst köşeye kütle numarasi yazilir.

Hesaplamalarda kolaylık olması açısından sağ alt köşeye elektron sayısı ,sol ortaya nötron sayısı yazılabilir.

 

  Atom numarası = elektron sayısı + yük

  Kütle Numarası= proton sayısı+ nötron sayısı