KİMYASAL TEPKİMELER

ve ENERJİ

 

Kimyasal tepkimeler oluşurken ya enerji alınır, ya da verilir. Örneğin, kömürün ya da benzinin yanmasıyla ısı açığa çıktığını biliyoruz.Bu yanma olayları birer kimyasal değişmedir. Kimyasal tepkimelerden bir tanesi de ekzotermik ve endotermik tepkimelerdir.

EKZOTERMİK ve ENDOTERMİK TEPKİMELER

Bir kimyasal tepkime oluşurken dışarıya ısı veriyorsa, ekzotermik (ısı veren), ısı alıyorsa endotermik ( ısı alan) tepkime olarak tanımlandığını biliyoruz. 1 mol (12g) karbon (kömür) yandığında 94 kcal ısı açığa çıkar. Bu ısı tepkime ile oluştuğuna göre, ürünler gibi denklemin sağ tarafına yazılmalıdır.

 

C(k) + O2(g) → CO2(g) + 94 kkal

 

Isının da belirtildiği böyle denklemlere termokimyasal denklemler denir. Ekzotermik tepkimeler, başlatıldıktan sonra, genellikle kendiliğinden yürür. Devamı için dışarıdan ısı vermemiz gerekmez.

Bazı tepkimelerde tepkimenin devam edebilmesi için sürekli ısı verilmesi gerekir. Endotermik olan böyle tepkimelerde ısıyı, tepkimeye giren madde gibi düşünüp, denklemin girenler tarafında göstermeliyiz. Örneğin, 1 mol (100g) kireç taşından (CaCO3), sönmemiş kirecin (CaO), elde edilmesi 31 kcal gerekir.

CaC03(k) + 31kcal → CaO(k) + C02(g)