Elektron Dağılımı

Çok elektronlu atomlarda elektronların orbitallere doldurulması, atomun en düşük enerjili (en kararlı) olmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Elektronların orbitallere dağılımı yazılırken aşağıdaki kurallar uygulanır:

1. Temel halde elektronlar çekirdeğe en yakın olan, en düşük enerjili orbitalden başlanarak sıra ile en yüksek enerjili orbitale doğru doldurulur (Aufbau kuralı).

2. Her orbital en fazla 2 elektron alır. Bu iki elektronun kendi eksenleri etrafındaki  dönme hareketleri (spinleri) birbirlerine zıttır (Pauli ilkesi).

3. Eş enerjili orbitallere, önce elektronlar birer birer yerleştirilir. Sonra her bir orbitaldeki elektron sayışı ikiye tamamlanır (Hund kuralı).

4. Eş enerjili orbitallerin yarı dolu veya tam dolu olması atoma küresel simetri özelliği kazandırır. Eş enerjili orbitallerin yarı dolu veya tam dolu olması durumunda, elektronlar çekirdek tarafından daha kuvvetli çekildiğinden, çekirdeğe yaklaşır ve atom çapı küçülür. Bu durum atoma kararlılık kazandırır. Örneğin, s orbitalinde 1 veya 2, p orbitallerinde 3 veya 6, d orbitallerinde 5 veya 10, f orbitallerinde 7 veya 14 elektron bulunması atoma küresel simetrik yapı kazandırır.

5. Atomların elektron dağılımlarında orbitalin sembolünün önüne hangi temel enerji düzeyinde olduğu, sağ üst kısmına ise içerdiği elektron sayışı yazılır.