Çözünme entalpisi nedir?

 

Bazı çözeltiler oluşurken çevreye ısı verilir, bazılarıda çevreden ısı alır.Bu alınan verilen ısıya çözünme entalpisi denir. ile gösterilir.

Çözünme entalpisine göre çözünme olayını;

                                                                           

        Çözücü molekülleri, çözünen moleküllerini aralarına almak için birbirlerinden uzaklaşarak odacıklar meydana getirmek durumundadır.Bu olay bir enerji ister.Bu iki aşamadaki enerji değişimi sıfırdan büyük, .▲H>0 dır.Üçüncü aşamada ise çözücü ve çözünen molekülleri birbirlerini çekerek sıkışırlar.Bu olay enerji verir, yani .▲H<0 olur.İşte  çözülme entalpisi, .▲Hç, bu üç olayın entalpi değişimi toplamıdır.Bu toplam(▲) pozitif yada negatif olabilir.

 

Entalpi Değişimi:

 

∆H simgesi ile gösterilir. Önce entalpinin ne olduğunu belirtelim:

 

Entalpi, H, içenerji ile basınç-hacım çarpımının toplamıdır: H = E + PV. Sabit  sıcaklık ve basınçta, işin yalnızca basınç-hacım işi olarak sınırlandığı işlemde entalpi değişimi AH = AE + P∆V dir.

Şimdi, daha önce gördüğümüz şu kavramları birleştirenin : (a) q p, sabit basınçta tepkime ıs (b) w = -PAV, sistem tarafından yapılan iş (sistemden enerji çıktığı i işareti negatif), (c) AE = q + w, termodinamiğin birinci yasası ve (d)  entalpi değişimi ifadesi.

 

∆H=∆E+P∆V=(QP+W)+P∆V=qp

Sabit sıcaklık ve basınçta  yalnızca basınç-hacım işi yapıldığından,

∆H=qp