Atom Yarıçapları

Ne yazık ki, atom yarıçaplarım belirlemek zordur. Atom çekirdeğinden uzaklaştıkça elektronların bulunma olasılığı azalmakta, ancak hiçbir zaman bu olasılık sınr olmamaktadır. Bir atomun kesin bir dış sınırı yoktur. Bu durumda, elektron yük yoğunluğunun % 90 mı içinde bulunduran çekirdek dışındaki bir uzaklığa göre bir etkin atom yançapınm belirlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, tüm ölçebildiğimiz, atom çekirdekleri arasındaki uzaklıktır (çekirdekler arası uzaklık). Bu uzaklığın, atomların kimyasal bağ yapmış olması ya da bağ yapmaksızın birbirine değmesi durumlarına bağlı olarak farklılık göstermesine karşın, atom yarıçapları çekirdekler arası uzaklık olarak belirlenmektedir.

Öncelikle bağ yapmış atomlarla ilgilendiğimizden, atom yarıçapları, kimyasal bağlarla bağlı iki atom arasındaki uzaklık olarak dikkate alınacaktır. Kovalent yarıçap, tek bir kovalent bağla bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısıdır. İyon yarıçapı iyonik bağla bağlanmış iyonların çekirdekleri arasında ki uzaklığa göre verilir. İyonlar eşdeğer büyüklükte olmadığından, aralarındaki uzaklık katyon ve anyon arasında uygun şekilde bölüştürülmelidir. Metaller için metal yarıçapı  kristal hallerdeki katı metalde yan yana bulunana iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı olarak belirlenir.

Elementlerin Atom ve iyon çaplarının Gösterimi