elementlerin periyodik Özellikleri

Periyodik yasa ve periyodik çizelge element ve bileşiklerin Özelliklerinin tahmininde kullanılabilir. Bölümün bu sonuç kesiminde, atom özelliği, fiziksel özellik ve kimyasal özellik olmak üzere üç tip özellikle ilgili kıyaslamalar ve tahminler yapacağız.

Atom Özellikleri

Bu bölümün başlarmda bazı atom özelliklerini(atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elekton ilgisi) inceledik ve periyodik çizelgenin grup ve periyotları boyunca nasıl değiştiklerin! açıkladık. Bu değişimlerin periyodik çizelge ile ilgisi Şekil  de özetlenmektedir. Değişme eğilimleri bir grup içinde kolayca görülebilir: Sr un atom yarıçapı Mg dan daha büyüktür. Her iki element de 2A grubundadır.

 

 

 

 

 

 


 Genel olarak, periyot içindeki değişimlere uygulanmasında da zorluk yoktur: P un birinci iyonlaşma enerjisi Mg unkinden daha büyüktür. Her iki element de üçüncü periyottadır. Karşılaştırdığımız elementler aynı grup ya da periyot içinde olmadağı zaman zorluklarla karşılaşabiliriz. Sr un atom yançapının P unkinden büyük olduğunu görmede bir sorunumuz yoktur. Sr, bulunduğu grubun oldukça aşağılanndadır ve P a göre kendi periyodunun oldukça sol tarafında bulunmaktadır. Her iki yön de atom yançapının artma yönüdür. Diğer taraftan Mg un mu yoksa I un mu daha büyük yançaplı olduğunu tahmin edebilmemiz kolay değildir. Mg un konumu bulunduğu periyodun sol tarafında olup, büyük atom yançapına sahip olması gerekmektedir. Ama, I un konumunun da bulunduğu grubun aşağılannda elması iyot için aynı durumu savunur.