İzotop Atomların Özellikleri:

 

I- Aynı Olan Özellikler: 

   a) Atom numaraları (proton sayıları)

   b) Nötr hallerinin kimyasal özellikleri

   c) Periyodik cetveldeki yerleri

   d) Aynı element ile yaptıkları bileşiklerin  formülleri

   e) Aynı element ile yaptıkları bileşiklerin molekül yapıları 

   f) Ortalama atom ağırlıkları

 

II- Farklı Olan Özellikler:

   a) Kütle numaraları  

   b) Nötron sayıları

   c) Fiziksel özellikleri

   d) Doğadaki bulunma yüzdeleri

   e) Aynı element ile yaptıkları bileşiklerin mol kütleleri

   f) Gaz olanlarda yayılma hızları

   g) Radyoaktif olanlarda yarı ömürleri