ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ

 

          Atom içerisinde bu güne kadar yaklaşık 35 tane parçacık tespit edilmiştir.

Atom içerisinde bulunan bu taneciklere "atom altı partikülleri" denir. Biz bunlardan Proton, Nötron ve Elektron denilen temel tanecikleri inceleyeceğiz. Atom çekirdek ve yörünge olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu taneciklerden proton ve nötron atomun çekirdeğinde, elektron ise çekirdeğin dışındaki yörüngede bulunur.

TANECİK

SEMBOL

KÜTLE

 (gram )

ATOMİK KÜTLE BİRİMİ (akb)*

YÜK

PROTON

p

 1,6726x10-24   

1   ( 1,007277 )

+1

NÖTRON

n

1,6749 x 10-24 

1   ( 1,008665 )

0

ELEKTRON

e

9,1096 x 10-28

0  ( 0,0005485 )

-1

 

Atom çekirdeğinde bulunan + yüklü  protonların birbirlerini itmelerini engelleyen, yine çekirdekte bulunan yüksüz olan nötron tanecikleridir. Yörüngedeki elektronlar ise ışık hızına yakın bir hızla çekirdek çevresinde dairesel bir yörünge izlerler. Bunların çekirdek üzerine  düşmesini engelleyen ise merkez kaç kuvvetidir.