SEYRELTME İLE ÇÖZELTİ HAZIRLANMASI

 

 

Seytreltme ile çözelti hazırlamayı bir örnekle inceleyelim.0,100 L (litre) 0,0500 M (molar) K2CrO4 çözeltisi hazırlamak için 0,250 M K2CrO4  çözeltisinden ne kadar almak gerekir hesaplayalım?

 

Çözüm olarak iki çözeltiyi ayrı ayrı ele alırız.Önce son çözeltide bulunması gereken çözünen madde miktarını hesaplayalım.

 

                                                         0,0500 mol K2CrO4

? mol K2CrO4   = 0,100 L çözelti x —————————

                                                                1 L çözelti

 

                        = 0,00500 mol K2CrO4

 

Bu kadar K2CrO4  alacağımız ilk çözeltinin içinde bulunacaktır.Çünkü seyreltme işlemi yapıls dahi madde miktarı hem derişik hemde seyreltik çözeltide değişmeyecektir,aynı kalacaktır. Öyleyse , 0,00500 mol K2CrO4 ilk çözeltinin ne kadarında bukunur?

 

                                                                    1 L çözelti

? L çözelti = 0,00500 mol K2CrO4  x —————————

                                                                                              0,250 mol K2CrO4 

 

                         = 0,0200 L çözelti

 

Soruyu çözmenin diğer bir yolu Seyreltmeformülü kullanmak olacaktır.Hazırlanması istenen çözeltinin hacmi (0,100 L) derişimi (0,0500 M)ve ilk çözeltinin derişimi (0,250 M) bilindiğine göre,Vi (ilk çözeltiden lınacak hacim) hesaplanabilir.Seyreltme formülü eşitliğinde yalnız L değil her hangi bir hacim birimi kullanılabilir.Ancak,ilk (Vi) ve son (Vs) hacim birimleri aynı olmalıdır.Hacimleri litreye çevirmek için kullanılacak terimler eşitliğin her iki yanında da aynı olacağından birbirlerini götürürler.

 

                               cs                             0,0500M

            Vi = Vs x —— = 100,0 mL x ————— = 20,0 mL

                               ci                               0,250                          

 

olarak hesaplanır.