Fiziksel değişmeler (Fiziksel olay)

Maddenin dış görünüşü ile ilgili olan değişikliklerdir.
 Suyun buharlaşması, buzun erimesi, şekerin suda çözünmesi, mermerin toz haline getirilmesi, camın kırılması,yumurtanın kırılması, yağmurun yağması gibi
 Bu olaylarda maddenin molekül yapısı korunmaktadır.