Ana Sayfa

AtaNesA Konu Başlıkları 'Fen Bilgisi'

[ DNA Molekülünün Yapısı Nasıldır?] [Milyonlarca kez büyütülen kromozomdaki DNA'yı incelediğinizi düşününüz. Böyle bir incelemeyle DNA'nın yapısının nükleotit adı verilen moleküllerin bir araya gelmesiyle oluştuğunu görürdünüz.İşte bu nükleotitler hakkında herşeyi bu sayfada bulabilirsiniz.] [nükleotit,dna,dna yapısı]
[ Eşeyli Üreme] [Eşeyli üremenin ne şekilde gerçekleştiğini anlatan bir sayfa.] [Eşeyli üreme,döllenme,sperm,yumurta]
[ GENETİK ALANINDAKİ DEĞİŞMELER] [Genetik alanında meydana gelen gelişmelerin ve bunların insanlığa yararlarının anlatıldığı bir sayfa örneği.] [Genetik,genetik alanındaki değişme.]
[ Göz Sağlığı] [Göz Sağlığı konusu anlatılmıştır.] [Göz Sağlığı]
[ İletmek ya da İletmemek] [Yemek tuzu, arı su ve tuzlu su elektriği iletir mi? ] [İletmek,iletmemek,iletkenlik]
[ Kuvveti Dengele] [Bir cisme kuvvetler etki ettiğinde cisim hareketsiz kalabilir mi? ] [Kuvvet,denge,cisim,deney]
[ Zararlı Alışkanlıklar] [zararlı alışkanlıkların büyüme ve gelişmeye olumsuz etkilerinden bahsediyor.] [zararlı alışkanlık,sigara,alkol,büyüme ve gelişme]
[Acik Hava Basinci] [Toriçelli deneyini anlatan ve icerisinde kisa bilgi ve fotograf bulunan açik hava basinciyla ilgilibir döküman.] [açik hava basinci,toriçelli,civa]
[Ağır küre] [Ağır küre] [Ağır küre]
[Ağır küre] [Ağır küre] [Ağır küre]
[akan elektrik] [hangi elektrikli aletlerin ne kadar güç harcadığını gösteren bir flash animasyon] [elektrik,güç,elektrikli alet]
[akan elektrik] [bir ampulu aydınlatmak için iki ucuna kablo takılmasını gösteren bir flash animasyon] [ampul,elektrik,aydınlanma]
[akan elektrik] [bir ampulu aydınlatmak için iki ucuna kablo takılmasını gösteren bir flash alıştırmanın bulunduğu html sayfası] [ampul,elektrik,aydınlanma]
[akan elektrik] [Aynı metalden yapılmış uzun bir telin direncinin kısa olaninkine oranla daha büyük olduğunu gösteren bir flash animasyon] [metal,tel,elektrik,direnç]
[akan elektrik] [İnce bir telin, aynı metalden yapılmış kalın tele oranla daha büyük dirence sahip olduğunu gösteren bir flash animasyon ] [tel,ince tel,kalın tel,elektrik,direnç]
[akan elektrik] [Farklı maddelerden yapılmış metallerin dirençlerin farklı olduğunun gösteren bir flash animasyon] [metal,direnç,elektrik,akan elektrik]
[akan elektrik] [ısı enerjisinin elektrik enerjisine dönüşmesini gösteren flash animasyonu] [ısı,ısı enerjisi,elektrik,enerji,dönüşüm]
[akan elektrik] [bazı elektrikli aletlerin çalışma prensiplerini deneyerek görmenizi sağlayan bir flash animasyon] [elektrik,akan elektrik,elektrikli alet]
[akan elektrik] [bazı elektrikli aletlerdeki çalışma süresi ve harcanan enerji arasındaki ilişkiyi gösteren bir flash animasyon] [elektrik,elektrikli alet,enerji]
[akan elektrik] [kısa devre oluşmasını gösteren etkileşimli bir flash animasyon] [akan elektrik,elektrik,kısa devre]
[akan elektrik] [farklı devreleri gösteren flashlardan oluşan bir html sayfası] [devre,direnç,elektrik,akan elektrik]
[akan elektrik] [farklı devreleri gösteren flashların bulunduğu bir html sayfası] [devre,direnç,elektrik,akan elektrik]
[akan elektrik] [devrelerin kapalı ya da açık olup olmadığını anlamanızı sağlayan flashla hazırlanmış bir alıştırma] [devre,direnç,kapalı devre,açık devre,elektrik,akan elektrik]
[akan elektrik] [devrelerdeki seri ve paralel bağlamayı gösteren bir flash animasyon ] [elektrik,akan elektrik,paralel bağlama,seri bağlama]
[akan elektrik] [bir kuru pilin yapısını gösteren resim] [kuru pil,pil,elektrik,akan elektrik]
[akan elektrik] [ampermetrenin şeklini gösteren bir resim] [ampermetre,elektrik,akan elektrik]
[AKAN ELEKTRİK] [voltmetrenin yapısını anlatan resim] [voltmetre,elektrik,akan elektrik]
[akan elektrik] [bir ampulün yapısını gösteren resim] [ampul,akan elektrik,elektrik]
[akan elektrik] [yapıları farklı pilleri gösteren resim] [pil,akan elektrik,elektrik]
[akan elektrik] [kurşunlu akümülatörün yapısını gösteren bir resim] [akümülatör,kurşunlu akümülatör,elektrik,akan elektrik]
[akan elektrik] [atomun yapısını gösteren bir resim] [atom,elektrik,elektron,proton,nötron,akan elektrik]
[akciger] [insandaki solunum organlarından biri olan akciger] [akciger]
[akciger] [insandaki solunum organlarından biri olan akciger] [akciger]
[Akım Şiddetinin Ölçülmesi ve Ampermetre] [akım şiddetinin ölçülmesi ve ampermetre hakkında bilgi içermektedir.] [ampermetre, akım şiddeti]
[AKRABA EVLİLİĞİ] [İki gen de hatalı olduğundan ve protein üretimi için doğru bilgileri taşımadığından özel protein üretilemez.Bu duruma akraba evliliği sebebiyet vermektedir.] [Akraba evliliği,Albinoluk,Hastalıklı gen]
[Akümülatör] [Akümülatörün yapısı hakkında bilgi vermektedir.] [Akü, akümülatör]
[Aliminyum] [Fen Bilgisi] [Alimiyum]
[Amip] [Amipler;bir hücreliler grubu canlılarıdır Bölünerek üreme gösterirler.] [Amip, Bölünerek üreme]
[Amonyak] [Amonyak'ın yapısı] [amonyak]
[Ampermetre] [ampermetrenin işlevini gösteren bir animasyon.] [ampermetre]
[Ampermetre] [ampermetrenin işlevini gösteren bir animasyon.] [ampermetre]
[anten] [anten özellikleri] [anten]
[Antrasit] [antrasit] [antrasit]
[Apolar Kovalent bağ] [fen bilgisi] [apolar kovalent bağ,]
[Araba Fren Sistemleri] [Araçlarin fren sistemlerinin çalisma prensibine deyinen ve açiklamali bir resimin bulundugu döküman.] [fren sistemi,basinc,hidrolik]
[Arkhimedes (Arsimet) Prensibi] [Sıvıların içindeki cisimlere kaldırma kuvveti uyguladığını Arkhimedes (Arsimet) belirlemiştir.bu Prensibi anlatan bir flash uygulaması ] [Arkhimedes, arsimet, kaldırma kuvveti]
[Asit ve Baz] [asit ile baz tepkimeye girerek tuz ile su oluşturur.] [asit,baz,asit ve baz ]
[Aşırı Nüfus Artışının Etkileri] [İnsanlar Dünya üzerinde var olduklarından beri, sayıları gittikçe artıyor. Orta Çağ boyunca salgın hastalıklar nedeniyle nüfus azaldı.] [nüfus azalisi, nüfus artisi]
[Ateş küre] [Ateş küre] [Ateş küre]
[Atmosfer] [Atmosferin yapısı] [atmosfer]
[Atmosfer] [Atmosferin yapısını anlatan bir resim] [yerkabuğu,iyonosfer, ekzosfer,mezosfer, termosfer, traposfer stratosfer]
[Atmosferin tabakaları] [Atmosfer Dünya’yı çepeçevre saran gaz örtüsüne atmosfer denir. Atmosferin alt sınırı, kara ve deniz yüzeyleriyle çakışır. Üst sınırını ise yerçekiminin etkisi belirler. Ekvator’dan kutuplara doğru yerçekimi arttığı için atmosferin şekli Dünya’nın şekli gibi küreseldir. Atmosfer’in Katları Atmosfer kendini oluşturan gazların karışımı ve gidişindeki farklılıklar nedeniyle çeşitli katlara ayrılmıştır. Bu katlar yeryüzünden yukarılara doğru troposfer, stratosfer, şemosfer, iyonosfer ve ekzosfer şeklinde sıralanır. Troposfer Atmosferin, yeryüzüne temas eden, alt bölümüdür. Tüm gazların % 75’inin bulunduğu bu katmanda yoğunluk en fazladır. Troposfer, yerden havaya yansıyan ışınlarla alttan yukarıya doğru ısınır. Bu nedenle alt kısımları daha sıcaktır. Yerden yükseldikçe sıcaklık her 100 m’de yaklaşık 0,5°C azalır. Su buharının tamamı troposferde bulunduğu için tüm meteorolojik olaylar burada oluşur. Güçlü yatay ve dikey hava hareketleri görülür. Yerden yüksekliği 6 – 16 km arasında değişir. Stratosfer Troposferin üstündeki katmandır. Yatay hava hareketleri görülür. Su buharı hemen hemen hiç bulunmadığı için dikey hava hareketleri oluşamaz. Bu nedenle sıcaklık dağılışı oldukça düzgündür. Sıcaklık her yerde yaklaşık -50°C’dir. Üst sınırı yerden 25 – 30 km yüksekliktedir. mezosfer Stratosfer ile İyonosfer arasındaki katmandır. Stratosfer ile Şemosfer arasındaki 19-45 km’ler arasında oksijen azot haline gelerek ultraviyole ışınlarını tutar. Üst sınırı yerden 80 – 90 km yüksekliktedir. İyonosfer Mor ötesi (ultraviyole) ışınlarının, molekülleri parçalayarak iyonlar haline getirdiği katmandır. Yerçekimi azaldığı için iklim üzerinde belirgin bir etkisi yoktur. Radyo dalgalarını yansıtır Üst sınırı yerden 250 – 300 km yüksekliktedir. Eksosfer (Jeokronyum) En üst tabakadır. Yerçekimi çok azaldığından gazlar çok seyrektir. Hidrojen ve helyum gibi hafif gazlar bulunur. Atmosfer ile uzay arasında geçiş alanıdır. Kesin sınırı bilinmemekle birlikte üst sınırının yerden yaklaşık 10.000 km yükseklikte olduğu kabul edilmiştir. ] [atmosfer,atmosferin katmanları,atmosferin tabakaları,çevre,fen bilgisi]
[Atom] [atomun yapısını gösteren bir animasyon] [atom,atomun yapısı]
[Atom] [Fen Bilgisi] [atom]
[Atom] [Atom yapısını gösteren bir resim] [atom, maddeninm en küçük birimi]
[Atom] [notr bir atom] [nötr atom, atom yapı atom]
[Atom] [atomu gösteren bir resim] [atom,fen bilgisi 8]
[Atom] [Maddenin en küçük birimi atomdur] [atom]
[Atom Bağı] [Fen Bilgisi] [bağlar, atom bağları]
[Atom bağları] [Fen bilgisi 8] [atom bağları]
[Atom Bombası] [Fen Bilgisi 8] [atom bombası]
[Atom Modeli] [bir atomun yapısını gösteren bir model] [atom,atomu yapısı]
[Atom modeli] [Fen bilgisi] [atom modeli]
[Atom Yapısı] [Atom yapısını göstern bir resim] [atomun yapısı, elektron, çekirdek, proton, nötron]
[Atomik değerlerin bulunması] [atomik değerlerin bulunmasını sağlayan bir alıştırma simulasyonu] [atom,atomik değerler,alıştırma]
[Atomun Yapısı] [Atom yapısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.] [Atom,Atom yapısı]
[ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÇİZELGE] [Atomun yapısı hakkında ve periyodik çetvel hakkında bilgi edinibelirsiniz.] [Atom,Atom yapısı,periyodik tablo]
[atomun yapisi ve peryodik çizelge] [atomun yapisina ve peryodik çizelgeye ait html formatinda bir döküman.] [atom,yapi,peryodik çizelge,peryodik tablo,elementler]
[Aynı Hücreleri Oluşturan Bölünme: Mitoz] [mitoz bölünme özelliklerini,mitoz bölünme evrelerini,video gösterimleri ile bulabileceğiniz bir sayfa örneği.] [mitoz,mitoz bölünme evreleri,video]
[Aynı İşi, Güçlü Olan Daha Çabuk Yapar] [iş ile güç arasındaki bağlantının anlatıldığı bir sayfa.] [iş,güç,hız]
[Aynı Madde Farklı Hallerde Bulunur] [Maddeler ısı etkisiyle hal değiştirebilirler.] [farklı haller, madde]
[Ayrımsal Damıtma] [Uçak yakıtının damıtılma evrelerini gösteren bir resim] [ayrıştırma, madde, ayrımsal damıtma, damıtma]
[Azot Döngüsü] [Çok atomlu karmaşık yapılı bir molekül olan proteinlerin yapısındaki önemli bir bileşen de azot (N) elementidir. Atmosferin %78'ini azot gazı oluşturur. Azot döngüsünü ve azot hakkinda kisa bilgiler içeren resimli html belgesi] [azot,protein,azot döngüsü,atmosfer,]
[Bağlan!] [Bir arabaya bindiğinizde emniyet kemerini takmak neden önemlidir?] [bağlan,araba,deney,eylemsizlik]
[Bağlanan Makara] [Törenlerde bayrağın göndere çekildiğini gözlediniz mi? Bayrak yukarıya doğruk­seliyor? ] [bağlanan makara,makara,kuvvet,deney]
[Bakdaktaki bulut] [Bardaktaki bulutun oluşması deneyidir.] [bulut, bardaktaki bulut]
[Bakır] [Fen Bilgisi 8] [Bakır elementi]
[Bakteriler] [Bakteriler hakkında genel bilgi verilmiştir.] [Bakteriler]
[Basınç Yüzey İlişkisi] [İki farklı büyüklükteki yüzeye fatrklı ağırlıktaki cisimler konularak hareketlerinin gözlenebildiği flash gösterisi] [basınç,ağırlık,yüzey]
[basinc] [kati, sivi ve gaz basincinin anlatildigi bir döküman] [kat1 basinci,sivi basinci, gaz basinci]
[Basinc Yüzey iliskisi] [Donmus bir göle düsen cocugu kurtarmaya calisan adamin bulundugu basincla yüzey iliskisini konu alan kücük bir konusmaninda gectigi bir resim.] [basinc,yüzey,basinc yüzey iliskisi,buz,göl]
[Basit ampul yapımı] [Basit bir ampul yapımı hakkında similasyon.] [Basit ampul, devre, ampul]
[Basit Elektrik Devreleri] [Elektrik devreleri hakkında bilgi içermektedir.] [elektrik devreleri, basit elektrik devreleri]
[Basit Elektrik Devreleri] [Basit elektrik devreleri konusu hakkında bilgi verilmiştir.] [Basit Elektrik Devreleri, Elektrik akımı]
[Basit makineler] [basit makinelerden bazılarının resmedildiği ve kaldıraçın hareketinin gösterildiği flasj,h gösterisi] [basit makineler, kaldıraç, sabit makar]
[basit makineler_ eğik düzlem] [eğik düzlemde bir cismin yerden yüksekte bir bagaja konulma hareketinin gösterildiği flash gösterisi] [basit makineler, eğik düzlem, ]
[Bazalt] [bazalt resmi] [bazalt]
[Bazalt] [Fen bilgisi] [bazalt]
[Bebeğin Solunumu] [Bebeğin doğar doğmaz nasıl soluduğunu anlatan bir sayfa.] [Solunum,bebek,bebek solunumu]
[Bebeklik Dönemi] [Bir yıl boyunca vücudunu kontrol etmeyi, emeklemeyi, yürümeyi, ellerini kullanmayı ve bazı sözcükleri söylemeyi öğrenir.] [Bebek,bebeklik dönemi,emeklemek]
[Bebeklikten yaşlılığa doğru gelişim dönemleri] [Bebeklikten yaşlılığa doğru canlının gelişimini anlatan bir sayfa örneği.] [Gelişim evreleri,gelişim dönemleri,bebklik dönemi, yaşlılık dönemi, okul çağı dönemi]
[Benzer karışımlar aynı yöntemlerle mi ayrılır?] [karışımları ayırmakta kullanılan farklı yöntemlerin anlatıldıüı bir sayfa örneği.] [Karışım,ayırma yöntemleri,yöntem,deney]
[Besin Zinciri] [Besin zincirindeki üreticilerden baslayip üst basamaklardaki tüketicilere dogru çiktikça enerji miktarinin gitgide azaldigini gördünüz. Bu azalma yandaki gibi bir piramitle gösterilebilir. Buna enerji piramidi adi verilir.] [besin zinciri,üretici canlilar,tüketici canlilar,ayristiricilar,]
[Besin Zinciri] [Bir besin zinciri içerisindeki canlıların zincir içerisindeki rolleri] [besin zinciri]
[Beslenme Döngüleri] [Bütün canlilarin yasayabilmesi için madde ve enerjiye gereksinim vardir. Bunlari saglayan besinlerin temel kaynagi günestir. Günes enerjisini besinlerdeki enerjiye dönüstürme görevini üretici canlilar yapar.] [besin zinciri,birincil tüketici,ikincil tüketici,günes,temel besin kaynagi,enerjiye dönüstürme]
[beynimiz] [Belleğinizi oluşturan ve sinir sisteminizin diğer bölümlerini kontrol eden merkez beyindir.] [beynin işlevi]
[Bileşik Oluşturma] [Çeşitli elementlerden bileşik oluştulmanın anlatıldığı bir deney.] [bileşik oluşturma,bileşik,deney]
[Bileşikler] [su bileşiğinin iki hidrojen ve bir oksijenden oluştuğunu gösteren flash animasyonu] [bileşik, hidrojen, oksijen, su]
[Bileşiklerin Kimyasal Yolla Ayrıştırılması] [Bileşiklerin kimyadal yolla nasıl bileşenlerine ayrıldığının anlatıldığı bir sayfa.] [Bileşik,kimyasal ayırma yöntemleri,bileşiklerin ayrılması]
[Bileşke Kuvvet Birden Fazla Kuvvetin Ortak Etkisini Tek Başına Yaratır] [bileşke kıvvet nedir ve nasıl hesaplanabilir bu sayfada bulabilirsiniz.] [bileşke kuvvet,kuvvet]
[BİLİM ADAMALARININ TÜRLERDEKİ DEĞİŞİMLERE GETİRDİĞİ AÇIKLAMALAR] [LAMARCK ve DARVVİN'in türlerdeki değişimler konusundaki fikirlerinin yer aldığı bir sayfa örneği.] [LAMARCK,DARVVİN,TÜR.türlerdeki değişimler]
[Bir Elementin Birden Çok İzotopu Olabilir] [izotop nedir elementlerin izotopları hakkında öğrenmek istediğiniz birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.] [İzotop,element]
[Bir Etkiye Bir Tepki] [Etki tepkiyi doğurur mu? Bu deneyde bunları bulabilirsiniz. ] [Etki,Tepki,deney]
[Bir Hücreli Canlılar] [Bir hücreli canlılar hakkında bilgi verilmiştir. ] [Bir Hücreli Canlılar, Tek Hücreliler ]
[Bir iletkenin direnci] [Akümülatör resmi] [akü, akümülatör]
[Bir iletkenin direnci] [Ampermetre resmi] [ampermetre]
[Bir iletkenin direnci] [Bir ütü resmi] [ütü]
[Bir İletkenin Direnci] [İletken maddelerin dirençlerinin nasıl oldu hakkında bilgi vermektedir.] [iletken, direnç, bir iletkenin direnci]
[Bir iletkenin direnci] [bir iletkenin direncinde ohm kanununu gösteren bir similasyon.] [ohm, direnç]
[Bir iletkenin direnci] [bir iletkenin direncinde ohm kanununu gösteren bir similasyon.] [ohm, direnç]
[Bir maddenin karışım olduğuna nasıl karar verebilirsiniz?] [maddenin karışım olduğunu anlayabilmek için neler yapılabilir bunu bu deneyi okuyarak öğrenebilirsiniz.] [deney,madde,karışım]
[bir mikroskobun kullanımı] [kullanıcının odak ayarı yaparak mikroskopta görüntü netleştirmesini gösteren bir simülasyon] [mikrosbop, odak noktası]
[bir pil ve üç ampulden oluşan elektrik devreleri] [bir pil ve üç ampulden oluşan elektrik devreleri ile ilgili bilgi içermektedir.] [elektrik devreleri]
[bitki] [bitki kısımlarının görevleri ve fotosentez formülünün gösterildiği bir yapı] [fotosentez,bitki yapısı]
[bitki dokuları ] [bitki dokularının tanımı] [meristem.dokular, parankima, destek dokular]
[Bitki Hücresinin kısımları] [Bitki hücresinin kısımlarını gösteren etkileşimli animasyon.] [Bitki hücresi, hücre]
[Bitki ve hayvan hücrelerindeki bölünme farklılığı] [Hayvan ve bitki hücrelerinde interfaz ve mitoz evreleri benzer olmasına karşın sitoplâzma bölünmesinde farklılık görülür.Bu duruma bitkihücrelerinde bulunan ara lamel sebep olmaktadır. ] [Ara lamel, Bitki hücresi, Hayvan hücresi]
[Bitki ve Hayvan Hücresi] [Bitki ve hayan hüzresinin kısımlarını ve farklarını gösteren etkileşimli alıştırma similasyonu.] [bitki hücresi, hayvan hücresi, hücre farkları]
[Bitki ve Hayvan Hücresi] [Bitki ve hayan hüzresinin kısımlarını ve farklarını gösteren etkileşimli alıştırma similasyonu.] [bitki hücresi, hayvan hücresi, hücre farkları]
[bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar] [bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklarını gösteren bir resim] [bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar, hayvan hücresi, bitki hücresi]
[Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar] [Bitki ve hayvan hücresi karşılaştırılmıştır.] [Bitki ve Hayvan Hücresi Arasınddaki Farklar, Hücre]
[bitkide taşıma sistemi] [Bitkinin kök, gövde ve yapraklarındaki odun ve soymuk boruları, birbiriyle birleşerek bitkinin taşıma sistemini oluşturur.] [bitkide taşıma,odun boruları,soymuk boruları]
[Bitkiler ] [Bitkiler Korunmalı,bitki fazlalığının çevreye sağladığı faydalar] [bitki,bitki ve çevre]
[Bitkiler] [Meyve resimleri] [meyve]
[Bitkiler] [çiçeğin kısımlarını gösteren resim.] [çiçek, çiçeğin kısımları]
[Bitkiler] [yaprağın kısımlarını gösteren resim] [yaprak, yaprağın kısımları]
[Bitkiler] [çiçeğin kısımları] [çiçek, bitki]
[Bitkiler] [Kozalak resmi] [kozalak]
[Bitkiler] [çiçek resmi] [çiçek, gül]
[Bitkiler] [Bitkiler hakkında bilgi içeren bir tablo şeklinde animasyon.] [Bitkiler, bitki]
[Bitkilerde Solunum] [Bitkilerde solunum hakkında bilgi verilmektedir.] [Bitkilerde Solunum, Solunum ]
[bitkilerin çevre kazandırdıkları] [bitkilerin çevreye kazandırdıkları] [üreticiler, tüketiciler]
[Bitkinin Kısımları] [Çiçekli bitkinin kısımlarını etkileşimli olarak gösteren alıştırmalı similasyon.] [bitkilerin kısımları, çiçekli bitki]
[boksit] [boksitin yapısını anlatan bir resim] [boksit]
[Bor] [Bor elenmenti] [bor]
[Bölünerek üreme] [Eşeysiz üreme şekillerinden olan bölünerek üremeyi;amipin bölünmesini örnek alarak aaçıklayan bir sayfa örneği.] [Bölünme,Eşeysiz üreme,amip]
[burun] [nasıl koku alırız sorusunu cevabını alabileceğiniz bir anlatım] [burun,koku,mukoza]
[Büyüme ve Gelişme] [Bir hücreden Ergin bir birey olana kadar gelişim evrelerinin nasıl gerçekleştiğini ögreneceksiniz.] [Büyüme, Gelişme,Hücre,Evre]
[Büyüme ve Gelişme Nelerden Etkilenir?] [Büyüme ve gelişmenin etkilendiği, psikolojik ve fizyolojik etkenlerden kısaca bahseden bir sayfa örneği.] [Büyüme, gelişme]
[Büyüme ve Gelişmeyi Engelleyen Zararlılar] [Büyüme ve gelişmeyi engelleyen zararlı maddeler söylenmiş ve bu maddelerle ilgili kısa bilgi verilmiştir.] [Büyüme ve Gelişmeyi Engelleyen Zararlılar, Büyüme ve Gelişmeyi Engelleyen Zararlı Maddeler]
[Büyüteç] [Büyüteç resmi] [büyüteç, mercek]
[Büyüteç] [Büyüteç resmi] [büyüteç, mercek]
[Canlı Çeşitlerinin Farklılık, Benzerlik ve Değişmelerine Örnekler.] [Canlı çeşitlerinde birkaçının özelliği ve birbirlerine göre farklılık durumlarını açıklayan bir sayfa örneği.] [canlı çeşitleri, kurbağa,karahindiba,tavşan]
[Canlılar Arasındaki İlişkiler] [Canlılar arasında ne tür ilişkiler olduğu ve bu ilişkilerin nasıl olduğu anlatılmıştır.] [Canlılar Arasındaki İlişkiler, Canlılar]
[Canlılar arasındaki ilişkiler] [yılan resmi] [yılan, canlılar, hayvanlar]
[Canlılar arasındaki ilişkiler] [yılan resmi] [yılan, canlılar, hayvanlar]
[Canlılar arasındaki ilişkiler] [güvercin resmi] [güvercin, canlılar, hayvanlar]
[Canlılar arasındaki ilişkiler] [güvercin resmi] [güvercin, canlılar, hayvanlar]
[Canlılar arasındaki ilişkiler] [solucan resmi] [solucan, canlılar, hayvanlar]
[Canlılar arasındaki ilişkiler] [solucan resmi] [solucan, canlılar, hayvanlar]
[canlılar ve doğayla etkileşimleri] [canlıları ve onların doğayla etkileşimlerini konu alan metin] [canlılar, canlıların doğayla etkileşimleri]
[Canlılar ve Hayat] [Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar gösterilmiştir.] [Hücre, Hayvan hücresi, bitki hücresi, bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar]
[Canlılar ve Hayat] [Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar gösterilmiştir.] [Hücre, Hayvan hücresi, bitki hücresi, bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar]
[Canlılar ve Hayat] [Hücre resmi] [Hücre, Hayvan hücresi]
[Canlılar ve Hayat] [Hücre resmi gösterilmiştir.] [Hücre, Bitki Hücresi]
[Canlılar ve Hayat] [Bitki hücresinin resmi gösterilmiştir.] [Hücre, Bitki Hücresi]
[Canlılar ve Hayat] [Hücre zarının yapısı gösterilmiştir.] [Hücre, Hücre Zarı]
[Canlılar ve Hayat] [Hayvan Hücresinin elektro mikroskopunda gösterilmiştir.] [Hücre, Hayvan Hücresi]
[Canlılar ve Hayat] [Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar gösterilmiştir.] [Hücre, Hayvan hücresi, bitki hücresi, bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar]
[Canlılar ve Hayat] [Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar gösterilmiştir.] [Hücre, Hayvan hücresi, bitki hücresi, bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar]
[Canlılar ve Hayat] [Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar gösterilmiştir.] [Hücre, Hayvan hücresi, bitki hücresi, bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar]
[CANLILARDA ÇOĞALMA VE KAKALITIM] [hücre bölünmesi, çoğalma,kalıtım] [hücre bölünmesi, çoğalma,kalıtım]
[Canlılarda çoğalma ve kalıtım] [Canlıların en küçük canlı yapı birimine hücre adı verilmektedir. Hücreler, canlıdan canlıya bazı farklılıklar göstermekle beraber, temelde benzer yapıya sahiptirler (Şekil 4.1). 6. sınıfta hücrenin yapısını, organellerini, organellerin görevlerini öğrenmiştiniz. Bu konuda, hücre hakkında yeni bilgiler öğrenmeden önce hücrenin kısımlarını ve görevlerini kısaca tekrar edeceğiz. Hücrenin en dışında hücre zarı, zarın İçinde sitoplâzma yer alır. Esas hayatî faaliyetler sitoplâzmada cereyan eder. Sitoplâzmanın %90'ından fazlası sudan meydana gelmiştir. Bu sebeple akışkandır. Sitoplâzmada hücre çekirdeği ve hücre organelleri bulunmaktadır. Bu organellerin başlıcaları mitokondri, sentrozom, golgi kompleksi (golgi cihazı), vakuoller (kofullar), endoplâzmik retikulum, kloroplâst ve ribozomlardır. ] [hücre,canlı,dna,mitoz,mayoz,çoğalma,kalıtım]
[Canlıların çeşitliliği] [kedi resmi] [kedi, canlılar, hayvanlar]
[Canlıların çeşitliliği] [kedi resmi] [kedi, canlılar, hayvanlar]
[Canlıların Çeşitliliği] [Canlıların Çeşitliliği hakkında paket öğretici.] [Canlıların Çeşitliliği, canlılar]
[Canlıların Çeşitliliği] [Canlıların çeşitliliğini gösteren resim] [canlılar, çeşitlilik]
[Canlıların çeşitliliği] [Canlıların çeşitliliği hakkında ağaç ve hayvan resmi.] [canlılar, hayvanlar]
[Canlıların Çeşitliliği (Türler)] [Canlı çeşitlerine genel bir bakış içeriğinde bir ssyfa örneği.] [Türler, canlı çeşitliliği,]
[Canlının Kendine Benzer Canlılar Oluşturabilmesi] [Canlının Kendine Benzer Canlılar Oluşturabilmesi durumunu anlatan bir sayfa yani üreme olayından behsediliyor.] [üreme,canlının benzer canlılar oluşturması]
[Canlının Özellikleri ve Geleceğinden Sorumlu Yapı] [Canlının özelliklerinden sorumlu yapı olan DNA nın kromozom yapısı üzerinde durulmaktadır.] [DNA,canlının özelliklerinden sorumlu yapı, gen, kromozom]
[Canlşılarda Solunum Organları] [Canlılarda solunum organları hakkında bilgi verilmiştir.] [Canlılarda Solunum Organları, Solunum]
[Cinsel Sağlığın Korunmasının Getirdiği Kazanımlar] [Cinsel sağlığın korunmasının topluma kazandıracağı çok önemli bilgilerin yer aldığı bir sayfa örneği.] [CYBH,cinsel sağlık,sağlık]
[Cisimler ve sivilarin öz kütleleri] [Sivi içindeki cisimlerin konumlarini kaldirma kuvvetinin belirledigini ve cismin sivi içerisinde yüzüp yüzemeyecegine karar verebilmemiz için hem sivinin hem de cismin öz kütlesini bilmemiz gerektigini gösteren resim ve küçük içerikten olu_an döküman] [sivi,özkütle,]
[Cisimlerin ışık sayesinde yansıyıp görülmesi] [Cisimlerin ışık sayesinde yansıyıp görülmesini gösteren bir similisyon.] [ışığın yansıması, yansıma, görüntü]
[Cisimlerin ışık sayesinde yansıyıp görülmesi] [Cisimlerin ışık sayesinde yansıyıp görülmesini gösteren bir similisyon.] [ışığın yansıması, yansıma, görüntü]
[Cisimlerin Yer Tarafından Çekilmesi] [Cisimlerin Yer Tarafından Çekilmesi konusu anlatılmıştır.] [Cisimlerin Yer Tarafından Çekilmesi, Kuvvet]
[Civa ve Demir] [civa ve demir elementi resimleri] [civa demir]
[Çarpışma] [İki nesnenin hız ve kütleleri değişken olup birbirlerine etkilerini konu alır.] [çarpışma,newton]
[çekirdek] [Hücre çekirdeğinin hücrenin yaşamsal faaliyetlerindeki önemini anlatan bölüm.] [Çekirdek,DNA,hücre çekirdeği]
[Çekmeyi Ölçme] [Kuvveti göremezsiniz, ancak etkisini gözlemleyebilirsiniz ve bu etkinin büyüklüğünü ölçebilirsiniz. Bir cisim üzerine etkiyen yer çekimi kuvvetini ölçmek için nasıl bir araç yapar­sınız? ] [çekmeyi ölçme,deney]
[Çevre Etkenlerinin Kalıtımdaki Rollerine Örnekler] [Çevresel etmenlerin kalıtımsal özelliklere etkisi örnekleriyle anlatılmıştır.Birkaç etmenin açıklamalarının yer aldığı bir sayfa örneği.] [Radyasyon,kimyasal maddeler, asit-baz dengesi,çevrenin kalıtıma etkisi]
[Çevre kirliliği] [çevre kirliliği atıklardan çöplerden karbo di oksit karbon mono oksit fazla olmasından kaynaklanır] [çevre]
[ÇEVRE VE BİTKİ] [Bitkinin çevreye faydalarının anlatıldığı sayfa] [çevre ve bitki]
[Çevre ve bitki] [Yağmur ormanlarının yıllara göre dağılımı.] [orman,çevre.yağmur oranı]
[çevremizi nasıl algılıyoruz] [Çevremizle ilgili bilgileri edinmemizi duyularımız sağlar.Beynimiz bilgileri alır,değerlendirir ve vücudumuzun göstermesi gereken tepkiye karar verir.] [algı,duyu almaçları]
[Çiçekli Bitkiler] [Çiçekli bitkilerle ilgili bilgiler verilmiştir.] [Çiçekli Bitkiler, Bitkiler]
[Çiçekli Bitkiler] [Çiçekli bitkinin kısımlarını gösteren bir animasyon.] [çiçek, çiçekli bitki, çiçekli bitkinin kısımları]
[Çiçekli Bitkiler ve Çiçeksiz Bitkiler arasındaki farklar] [Bitkiler arasındaki farklar anlatılmıştır.] [Çiçekli Bitkiler ve Çiçeksiz Bitkiler arasındaki farklar, Bitkiler]
[Çiçekli ve Çiçeksiz Bitkiler Arasındaki Farklar] [Çiçekli ve Çiçeksiz Bitkiler Arasındaki Farkları gösteren bir similasyon.] [çiçekli bitkiler, çiçeksiz bitkiler]
[Çiçeksiz Bitkiler] [Çiçeksiz bitkilerle ilgili bilgi verilmiştir.] [Çiçeksiz Bitkiler, Bitkiler]
[çiçeksiz bitkiler] [Doğadaki tüm bitkilerin üremesi için çiçeklerinin olması gerekmemektedir.Tohum üretmeyen çiçeksiz bitkiler sporlar oluştururlar.] [çiçeksiz bitkiler,tohum,spor oluşturma]
[çiçeksiz bitkiler] [Doğadaki çiçeksiz bitkiler] [çieçeksiz bitki,bitki]
[Çocukluktan Ergenliğe Doğru Gelişme] [Ergenlik dönemindeki değişmelerden kısaca bahseden bir sayfa.] [Ergenlik dönemi]
[Çukur Aynada ifadeler] [çukur aynaların kısımlarını gösteren bir similasyon.] [çukur ayna, asal eksen, odak, merkez]
[Çukur Aynada ifadeler] [çukur aynaların kısımlarını gösteren bir similasyon.] [çukur ayna, asal eksen, odak, merkez]
[Değişi,k Yaşama Ortamındaki Bitkiler] [Bitkilerin yaşama ortamları verilmiş ve bu ortamlar hakkında bilgi verilmiştir.] [Değişik Yaşama Ortamındaki Bilgiler, Bitkilerin Yaşama Ortamları, Bitkiler]
[Değişken Dirençler, Dirençlerin Renk Kotları] [Değişken dirençler, dirençlerin renk kotları ile ilgili bilgi verilmiştir.] [Değişken Dirençler, Dirençlerin Renk Kotları, Elektrik Akımı]
[Değişmelerin fiziksel mi, kimyasal mı olduğuna nasıl karar veririz.] [Değişimlerin türlerinin belirlenmesine yardımcı olabilecek bir deney.] [fiziksel değişme ,kimyasal değişme]
[Demir] [Demir elementi] [demir]
[Denge Hâlindeki Sistem] [Çizimini göreceginiz halka denge hâlinde bir sistemi temsil etmektedir.] [denge,sistem,denge halindeki sistem,]
[Denizaltı ] [Deniz altı gemisi] [denizaltı]
[Deprem] [Deprem haritası ve deprem sonucu oluşan yıkıntılar] [deprem haritası, deprem]
[Deprem] [Deprem haritası ve deprem sonucu oluşan yıkıntılar] [deprem haritası, deprem]
[Deprem] [fenbilgisi] [deprem]
[Depremin oluşumu] [depremin oluşumu faylardan dolayı meydana gelir kırıklardan dolayı] [deprem,deprem oluşumu]
[derimiz] [vücudumuzu saran deri tabakası ve bu tabakasının bölümleri hakkında genel bilgiler] [deri,nasıl tat alırız]
[Devre Elemanları ve Semboller ile Gösterimi] [Devre Elemanları ve Semboller ile Gösterimi konusu ile ilgili bilgi verilmiştir.] [Devre Elemanları ve Semboller ile Gösterimi]
[dilimiz] [dilimizin yapısının anlatıldığı bir sayfa] [dil,dilin yapısı]
[Dinlenme] [sağlıklı büyüme ve gelişme için dinlenin öneminin vurgulandığı bir sayfa] [Dinlenme,sağlıklı büyüme ve gelişme]
[Direncin, İletkenin Uzunluk, Kesit ve Cinsine Bağlılığı] [Direncin, İletkenin Uzunluk, Kesit ve Cinsine Bağlılığı konusu hakkında bilgi verilmiştir.] [Direncin, İletkenin Uzunluk, Kesit ve Cinsine Bağlılığı]
[Dirençlerin Seri ve Paralel Bağlanması] [Dirençlerin Paralel ve Seri bağlanması hakkında bilgi içermektedir.] [direnç, dirençler, seri bağlama, paralel bağlama]
[DNA' nın kendisini eşlemesi] [DNA molekülünün kendinin eşleyeceği zaman yapısında gerçekleşen değişimleri anlatan bir sayfa örneği.] [DNA,eşleme,zayıf hidrojen bağı,]
[DNA-Gen-Kromozom] [DNA-Gen-Kromozom ilişkilerinin anlatıldığı sayfa örneği.] [DNA,Gen,Kromozom]
[DNA'nın yapısı] [DNA'nın yapısal özelliklerinden, sarmal yapılı halinden bahseden bir sayfa hali.] [DNA,sarmal hal, dna'nın yapısı]
[Doğa] [Doğa resmi] [doğa, manzara]
[Doğa Kirliliği] [Doğa kirliliğini anlatan bir flash uygulaması] [doğa, doğa kirliliği]
[Doğa Kirliliği] [Doğa kirliliğini anlatan bir flash uygulaması] [doğa, doğa kirliliği]
[Doğa Kirliliği] [Doğa kirliliğini anlatan bir flash uygulaması] [doğa kirliliği]
[Doğa ve toprak] [toprak ve doğa ilşkileri] [toprak, doğa, kayaç,]
[Doğada Gördüğümüz Canlı Çeşitleri] [Hücrenin yapısını oluşturan bazı kısımlar vardır.Bu kısımlar hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir. ] [Canlı, hücre]
[Doğada Gördüğümüz Canlı Çeşitleri] [Hücrenin yapısını oluşturan bazı kısımlar vardır.Bu kısımlar hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir. ] [Canlı, hücre]
[Doğada yaşayan canlılar] [Dünyayı birbirinden farklı çok sayıda canlı ile paylaşırız.] [doğa, canlıl]
[Doğum anı] [Doğumun anlatıldığı saayfa örneği] [Doğum]
[doku nedir] [ ÇOK HÜCRELİ CANLILARDA GÖRÜLEN, GÖREVLERİ İLE UYUMLU YAPIDAKİ FARKLI HÜCRE GRUPLARI : DOKULAR ] [dokular, doku]
[doku nedir] [ ÇOK HÜCRELİ CANLILARDA GÖRÜLEN, GÖREVLERİ İLE UYUMLU YAPIDAKİ FARKLI HÜCRE GRUPLARI : DOKULAR ] [dokular, doku]
[dokular] [insan vücudunda dokuların nerede bulunduğunu gösrteren bir resim] [dokular]
[doldurulabilen pil] [transformatör ve doğrultucu yardımıyla pi] [transformatör,doldurulabilen pil,şarz devresi]
[Döllenme] [Döllenem;Dişi üreme hücresi olan yumurta ile erkek üreme hücresi olan spermin birleşmesi ile yeni bir canlının meydana gelmesi olayıdır.] [Döllenme, Sperm, yumurta]
[Döllenme] [Döllenme Dişi üreme hücresi ile erkek üreme hücresinin birleşmesi ile yeni bir calı oluşmasıdır.] [Döllenme]
[durgun elektrik] [Elektrik yüklerin aynı maddeden yapılmış cisimler arasında itme, farklı maddelerden yapılmış cisimler arasında çekme etkisine yol açtığını gösteren bir flash animasyon] [elektrik,durgun elektrik,yük,elektrik yükü,itme,çekme]
[durgun elektrik] [vücudun iletken olduğunu anlatan bir flash animasyon] [iletken,vücudun iletkenliği,durgun elektrik,elektrik]
[durgun elektrik] [dokunma ile elektriklenmeye dair b,r deneyin yer aldığı flash animasyon] [dokunma,elektriklenme,elektrik,durgun elektrik]
[durgun elektrik] [yıldırım olayını gösteren bir flash animasyon] [yıldırım,durgun elektrik,elektrik]
[durgun elektrik] [sürtünme ile elektriklenmeyi etkileşimli olarak gösteren bir flash animasyon] [sürtünme,durugn elektrik,elektrik]
[durgun elektrik] [sürtünme ile elektriklenmeyle ilgili bir flash alıştırma] [sürtünme,elektriklenme,elektrik,durgun elektrik]
[durgun elektrik] [elektrik konusunun kısaca özetini gösteren bir flash animasyonun bulunduğu html sayfası] [elektrik,durgun elektrik,direnç,devreler]
[Dünya katmanlardan oluşur] [Dünya katmanlardan oluşur] [Dünya katmanlardan oluşur]
[DÜNYADA BENZERSİZ OLDUĞUNU BİLİYORMUSUN?] [hiçbir canlının diğerine benzemediğine yönelik küçük bir tanıtım yazısı.] [Benzersizlik,dna,canlı]
[Dünya'da en büyük yüzeyi okyanuslar] [Dünya'mizin bu bölümlerindeki ekosistemlere su ekosistemleri adini veririz. Göller, sulak alanlar (gölet, bataklik, sazlik gibi), akarsular su ekosistemlerini olusturur. Suekosistemlerine ait resim ve kisa içerik bulunan html dökümani.] [göller,akarsular,tatli su,bataklik,sazlik,akarsular,tuzlu su,okyanus,deniz,]
[Dünyamız Nasıl Oluştu?] [Dünyamız nasıl oluştu?] [Dünyamız,dünya nasıl oluştu]
[Dünyamızın Uzaydaki Konumu] [Bu nesnde Dünyamızın Uzaydaki Konumu hakkında bir animasyon gösterilmektedir. Bu animasyonu inceleyerek dünyamızın uzaydaki yerini öğrenebilirsiniz.] [dünya, dünya animasyonu, uzay, uzay animasyonu]
[Dünyamizi Taniyalim] [Gerçek evimiz dünya, html formatinda döküman] [dünya,]
[Dünyamizi Taniyalim] [Çevremizi koruyalim] [Çevre,koruma,çevremizi koruyalim]
[Dünyamizi Taniyalim] [Ekosistemdeki Bozulmalar, bu bozulmalar sonucunda olabilecekler,] [ekosistem,bozulma,erozyon,iklim,enerji kitligi,su kaynaklarinda azalma]
[Dünyamizi Taniyalim] [Çevremizdeki Ekosistemler, Dogadaki maddelerin dengesi, madde döngüleri, ekosistemlerin dogal özellikleri, doga kaynakli bozulmalar.] [ekosistem,denge,madde döngüleri,bozulmalar,ekosistemlerin dogal özellikleri]
[Dünyanın Coğrafyası] [İnsanlar, 18. yüzyıldan beri nüfus artışına paralel olarak yollar, kentler, barajlar kurarak yeryüzü şekillerini hızla değiştirdiler. Bunun sonucunda dünyanın coğrafyasıyla birlikte ekosistemleri de bu hızlı değişimden etkilendi.] [nüfus artisi,barajlar,kentler,yollar,dünyanin cografyasi]
[Düz aynada yansıma] [Düz aynada yansıma sonucu oluşan görüntüyü gösteren bir animasyon.] [düz aynada yansıma, yansıma]
[Düz Aynada Yansıma Ve Görüntü] [Düz Aynada Yansıma Ve Görüntü konusu anlatılmıştır.] [Düz Aynada Yansıma Ve Görüntü, Yansıma Olayları]
[Düz ve Pürüzlü Düzeylerde Yansıma] [Düz ve Pürüzlü Düzeylerde Yansıma konusu anlatılmıştır.] [Düz ve Pürüzlü Düzeylerde Yansıma, Yansıma Olayları]
[Düz ve pürüzlü yüzeylerde yansıma] [Düz ve pürüzlü yüzeylerde yansıma ve yansıma kanunlarını gösteren bir animasyon.] [yansıma, düzgün yansıma, pürüzlü yansıma]
[Eğik Düzlem ve iş] [Aynı iş farklı kuvvetlerle nasıl yapılabilir? ] [İş,eğik düzlem,deney]
[eklemler] [eklemlerin bulunduğu yerler,yapıları ve görevleri anlatılmaktadır.] [ eklemler,eklem görevleri]
[Ekosistem] [ekosistemin özelliklerini etkileyen faktörlerden ışığın etkisini gösteren bir flash uygulaması] [ekosistem, ışık]
[Ekosistemler Neden Değişiyor ve Bozuluyor] [Ekosistemierdeki degisikliklerin gerçeklesmesi ortama göre günler, haftalar, yillar hatta yüzyillar alabilir. Otlarin yetistigi bos bir alanda birkaç yil sonra çalilari görebilirsiniz.] [ekosistem,bozulma,]
[elek] [elek özellikleri] [elek]
[elekkromıknatı] [elektro mıknatıs deneyi] [mıknatıs]
[elekkromıknatı] [elektro mıknatıs deneyi] [mıknatıs]
[Elektiriklenme] [Fen Bilgisi 8] [Elektriklenme, sürtünme ile elektriklenme]
[Elektrik] [limondan basit bir elektrik akımı oluşturma similasyonu.] [limonpili, elektrik]
[Elektrik] [Elektrik konusuyla ilgili alıştırma içermektedir.] [elektrik]
[Elektrik] [Elektrik konusuyla ilgili alıştırma içermektedir.] [elektrik]
[Elektrik] [devre elemanlarının sembolle gösterimim hakkında alıştırma içermektedir.] [elektrik, devre elemanları]
[Elektrik] [devre elemanlarının sembolle gösterimim hakkında alıştırma içermektedir.] [elektrik, devre elemanları]
[Elektrik] [Elektrik konusu hakkında paket öğreticidir.] [elektrik]
[Elektrik] [Elektrik konusu hakkında paket öğreticidir.] [elektrik]
[elektrik] [indüksiyon akımı] [elektrik]
[elektrik akımı] [elektrik akımı ile ilgili bilgi verilmiştir.] [elektrik, elektrik akımı]
[Elektrik Akımı] [Voltmetrenin resmi] [voltmetre]
[Elektrik akımı] [Elektrik akımını gösteren bir resim] [Elektrik akımı, şimşek, yıldırım]
[Elektrik Akımının Etkileri] [Elektrik Akımının Etkileri anlatılmıştır.] [Elektrik Akımının Etkileri, elektrik akımı, elektrik]
[Elektrik devreleri] [Basit bir elektrik devresini gösteren bir animasyon.] [Basit elektrik devresi, ampül]
[Elektrik Eldesi] [Elektrik elde edilişinin gösterildiği bir resim] [elektrik, elektrik motoru, mıknatıs, tribün, buhar, jenaratör]
[elektrik sayacı] [elektrik sayacı] [elektrik sayacı]
[Elektronlar] [Fen billgisi] [elektron, elektron hareketi]
[Elementler hangi özelliklere sahiptir ve da­ha basit maddelere ayrıştırılabilir mi?] [Alüminyum ve bakır farklı iki maddedir. Bu maddeler hangi özelliklere sahiptir ve da­ha basit maddelere ayrıştırılabilir mi?] [Aliminyum,bakır,deney]
[Elementler Kendi Aralarında Sınıflara Ayrılır] [Elementlerin sınıflandırılması hakkında bilgi edinebilirsiniz.] [Element,sınıflandırma, elementlerin sınıflandırılması.]
[Elementlerden Bileşik Oluşturulması] [elementlerden nasıl bileşik elde edilir bunu öğreneceksiniz.] [Element,Bileşik]
[Embriyo Nasıl Korunur, Beslenir, Solunum Yapar, Boşaltım Yapar, Büyür ve Gelişir?] [Embriyonun anne karnındaki yaşamasal faaliyetlerinin nasıl sürdürdüğünün anlatan bir çalışma örneği.] [Embriyo,solunum,beslenme,faaliyet]
[Embriyonun Geliştiği Ortam - Bu Ortamda Embriyo İçin Oluşan Plasenta] [Embriyonun döl yatağında nasıl gelişip büyüdüğünü merak ediyor musunuz? Embriyo gelişirken etrafında da sıvı dolu bir kese ve plasenta oluşur.İşte bunları öğrenmeniz için bu sayfa hazırlandı. ] [Embriyo, plasenta]
[Embriyonun haftalara göre gelişimi] [Embriyo haftalar ilerledikçe büyür gelişir ve Normal bir birey gibi gelişimsel faaliyetlerini sürdürür.] [Embriyo, Hafta, fetüs,Solunum,Kalp]
[Enerji] [cisim durugunken üzerinde taşıdığı enerjiye potansiyel enerji denir.hareketli iken taşıdığı enerjiye kinetik enerjisi denir.] [kinetik,potansiyel,potansiyel enerji,kinetik enerji,fen bilgisi]
[Enerji Çeşitleri] [Mevcut çeşitli maddelerin hangi çeşit enerji barındırdığını deneme yanılma yöntemi ile öğreten bir flash animasyonu] [enerji çeşitleri, kinetik, potansiyel, nükleer, elektrik, ısı, kimyasa, ses]
[Ergenlik döneminde bedensel değişmeler] [Ergenlik döneminde;yaşlara göre katagorize ederek kişilerdeki bedensel değişimleri anlatan bir sayfa örneği.] [Ergenlik dönemi,bedensel değişmeler,]
[ERGENLİK DÖNEMİNDE KIZ VE ERKEK VÜCUTLARINDAKİ DEĞİŞİMLER] [Ergenlik döneminde kız ve erkek çocuklarda meydana gelen bedensel değişimleri ve bunların farklılıklarını anlatan bir sunum.] [Ergenlik dönemi,bedensel değişim.]
[Ergenlik döneminde ruhsal değişmeler] [Ergenlik döneminde gerçekleşen ruhsal değişimleri anlatan bir konı anlatım sunumu.] [Ergenlik dönemi,ruhsal değişim.]
[Erozyon Toprakları Bitirir] [Her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde toprağımızı erozyonla kaybediyoruz." Bu tümceye gazete ve dergilerde sık sık rastlarsınız bu tümceyi açiklayici bilgi ve resim bulunan döküman.] [erozyon,toprak kaymasi,su,rüzgar,bitki örtüsü]
[Eşey Hücrelerinin Birleşmesi (Döllenme)] [Döllenme olayının nerde ve nasıl gerçekleştiğinin anlatan bir sayfa örneği.] [Döllenme,Eşey hücreleri]
[Eşeysiz Üreme] [Eşeysiz üremenin ne şekilde gerçekleştiği,çeşitleri ve eşeyli üremeden farklılıklarının anlatıldığı bir sayfa örneği.] [Eşeysiz üreme,üreme,]
[Eşit hacimde aldığınız iki farklı maddenin kütleleri de eşit midir?"] [Hacim kütle oranının anlatıldığı bir deney anlatım sayfası.] [hacim,kütle,deney]
[Eylemsizlik] [Eylemsizliği nasıl hissedebilirsiniz? ] [Eylemsizlik,deney]
[Farklı Eğik Düzlemler ve İş] [Eğik düzlemin dikliği bir cismi hareket ettirmek için gerekli kuvveti nasıl etkiler? Eğik düzlemde uygulanan kuvvetin büyüklüğünü nasıl değiştirebilirsiniz? ] [Eğik düzlem,hareket,iş,deney]
[Fen Bilgisi] [atom modeli şeklinde bir resim] [fen bilgisi 8,atom,madde]
[Fen Bilgisi] [atomla ilgili bir resim] [atom,fen bilgisi 8,madde]
[Fen Bilgisi] [atomla ilgili resim] [atom,fen bilgisi 8,madde]
[Fisyon Tepkimesi] [Fisyon bir nötronun, uranyum gibi ağır bir element atomunun çekirdeğine çarparak yutulması, bunun sonucunda bu atomun kararsız hale gelerek daha küçük iki veya daha fazla farklı çekirdeğe bölünmesi reaksiyonudur. Dolayısıyla Fisyon, bir çekirdek tepkimesidir. Parçalanma sonucunda ortaya çıkan atomlara fisyon ürünleri denir. Bunların bazıları radyoaktiftir. Bir nötron yutulması ile başlayan fisyon tepkimesi sonucunda, büyük miktarda enerji ile birlikte, birden fazla nötron ortaya çıkar. Çekirdek tepkimeleri sonucunda açığa çıkan enerji, kimyasal tepkimelere göre yaklaşık bir milyon kat düzeyinde daha fazladır. ] [fisyon,radyoaktivite,fen bilgisi 8]
[Fiziksel ve Kimyasal Özellikler] [maddelerin hangi özellklerinin fiziiksel hangilerinin kimyasal olduğunu bu sayfadan bulabilirsiniz.] [maddelerin özellikleri,fiziksel özellik,kimyasal özellik]
[Fosfor] [Fosfor elementi] [fosfor]
[Fosil] [fosil ] [fosil]
[Fosil] [fen bilgisi] [fosil]
[Fosiller bize ne anlatır?] [Dünya'mızın geçmişiyle ilgili bilgileri günümüze hangi izler taşır] [fosil,fosiller,kalıntı]
[Fosiller nasıl oluştu?] [Dünya'mızın geçmişiyle ilgili bilgileri günümüze taşınması fosiller sayesinde olur.] [fosiller,kalıntılar]
[Fotosentez] [Fotosentezin nasıl gerçekleştiği ve fotosentezin canlılar için önemi verilmiştir.] [Fotosentez, Fotosentezin Canlılar İçin önemi]
[Fotosentez] [Fotosentezi gösteren hareketli grafik] [Fotosentez]
[fotosentez ve solunum] [fotosentez ve solunumun resimleri] [fotosentez, solunum]
[fotosentez ve solunum] [fotosentez ve solunumun resimleri] [fotosentez, solunum]
[fotosentez ve solunum] [fotosentez ve solunumun resimleri] [fotosentez, solunum]
[Fotosentez ve Solunum Oolaylarının Karşılaştırılması] [Fotosentez ve solunum olayları karşılaştırılmıştır.] [Fotosentez ve Solunum Olaylarının Karşılaştırılması, Fotosentez , Solunum]
[Fotosentez ve Solunum Oolaylarının Karşılaştırılması] [Fotosentez ve solunum olayları karşılaştırılmıştır.] [Fotosentez ve Solunum Olaylarının Karşılaştırılması, Fotosentez , Solunum]
[Füzyon tepkimesi] [Hafif radyoaktif atom çekirdeklerinin birleşerek daha ağır atom çekirdeklerini meydana getirmesi olayıdır. Füzyon tepkimesinde ortaya çıkan sıcaklık çok daha büyüktür. Güneşteki tepkimeler bu gruba girer.] [füzyon,radyoaktivite,fen bilgisi 8]
[GEBELİKTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ] [Anne adaylarının gebelikte dikkat etmesi gereken temel sağlık bilgilerinin bulabileceğiniz bir sayfa örneği.] [Gebelik, dikkat,gebelikte dikkat,sigara,alkol]
[GENOTİP-FENOTİP-HOMOLOG KROMOZOM] [genotip,fenotip homolog kromozom gibi kavramların açıklamalarının yer aldığı ve bunların özelliklerinide bulabileceğiniz bir sayfa örneği.] [genotip,fenotip,homolog kromozom]
[Gidip Gelen Makara] [İnşaatlarda tuğlalar ve çimento torbaları katlara nasıl çıkarılır? ] [makara,hareket,deney]
[GÖBEK KORDONU] [göbek kordonunun embriyo ile anne arasındaki ilşkisi] [kordon,göbek kordonu,embriyo]
[Görme Olayı ve Göz Sağlığı] [Görme olayı ve göz sağlığı anlatılmıştır.] [Görme olayı ve Göz Sağlığı]
[gövde çeşitleri] [otsu gövde genel bilgilerinin ve otsu gövdeye sahip olan bitki çeşitlerinin bulunduğu sayfa] [gövde,gövde çeşitleri,otsu gövde]
[gövde çeşitleri] [yassı gövde,yumru gövde ve odunsu gövde hakkında genel bilgiler.] [yumru göde,odunsu gövde,yassı gövde]
[göz] [gözün şekli ve yapısı genel olarak anlatılmıştır.] [göz,göz kısımları]
[göz kusurları] [göz kusurları ve bu kusurların nasıl düzeltileceği konusunda faydalanabileceğiniz bilgiler yer almaktadır.] [göz,göz kusurları,göz tedavisi]
[gözde görüntü oluşumu] [gözde görüntünün oluşumu aşama aşama anlatılmaktadır.] [göz,gözde görüntü oluşumu]
[Gözün Kısımları] [Gözün kısımlarını etkileşimli olarak gösteren bir alıştırma similasyonu.] [göz, gözün kısımları]
[Gözün Yapısı ve Kısımları] [Gözün yapısı ve kısımlarını gösteren bir animasyon.] [göz, gözün kısımları]
[Granit] [granit resmi] [granit]
[Günes Enerjisi] [Bitkilerdeki kadar etkili olmasa da günes enerjisini farkli enerji türlerine dönüstürebilecek teknolojiler var. Günes toplaçlari (kollektörleri) günes enerjisinden yararlanmanin en yaygin yoludur. Günes enerjisini kullanmak için günes isiginin toplanmasi gerekir. Bu da günes toplaçlari adi verilen araçlarla yapilir.] [günes enerjisi,kollektör,günes topaçlari,]
[güneş pili] [güneş pili örneği] [güneş pili]
[Hacim ] [maddenin boşluktaki kapladığı alana hacim denir.] [hacim, madde]
[Hangi Cisim Daha Hızlıdır] [cisimlerin hız farklılıklarının analatıldığı bir sayfa örneği.] [cisim,hız]
[Hareket] [Hareket ve kuvvet konuları hakkında genel bilgi verilmiştir.] [Hareket]
[hareket] [Bir nesneye kuvvet uyğulandığında cisim yer değiştirir. bu yer değiştirmeye hareket denir.] [hareket,newton]
[Hareket Çeşitleri] [Hareket çeşittleri hakkında bilgi verilmiştir.] [Hareket, Hareket Çeşitleri]
[Hareket durumundaki bir cisim başka bir cisme çarptı­ğında onu hareket ettirerek iş yapabilir.] [cisimlerin birbirlerine göre durumlarının işi nasıl etkilediği örneklerle anlatılmıştır.] [cisim,hız,enerji]
[Hareket ve Kuvvet] [Hareket ve Kuvvet hakkında paket öğreticidir.] [Hareket ve Kuvvet, Hareket, kuvvet]
[Harekete Başlama ve Durma] [Bir topu bir kez hafifçe bir kez de kuvvetlice ittiğinizde topun hareketi nasıl değişir? ] [kuvvet,deney,top]
[Hastalıklar] [Canlının büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde etkileyen etmenlerden hastalıkların açıklanacağı bir sayfa örneği.] [hastalık,canlı gelişimini olumsuz yönde etkileyen etmenler]
[Hava basinci] [Bir pipet yardimi ile bir meyve kutusu içerisindeki hava emiliyor ve kutu içerisindeki hava ve dolayisiyle hava molekülleri bosaliyor ve kutu büzüsüyor.] [hava basinci,emilim]
[Hava olayları] [Yurdumuz ılıman iklim kuşağında bulunur. Bu nedenle yurdumuzda dört mevsimi de yaşarız] [Hava, Su ]
[hayvan hücresi] [hayvan hücresini gösteren bir resim] [hayvan, hayvan hücresi]
[Hayvanlar] [kurbaga resmi] [kurbağa, hayvan, hayvanlar]
[Hayvanlar] [çekirge resmi] [çekirge]
[hayvansal dokular] [hayvansal dokuların,bu dokuların görevlerinin ve nerelerde bulunduğunun anlatıldığı sayfa] [hayvansal dokular]
[hematit ] [hematit yapısı] [hematit]
[Hematit] [hematit resmi] [hematit]
[Her Cismin Eylemsizliği Vardır] [eylemsizliğin cisimler üğzerindeki etkisi örnek halinde sunulmuştur.] [eylemsizlik]
[Her Madde Tanecikli Yapıdadır] [Gazların hareketini ve yapısını kovanından çıkan arıların hareketine benzetebilirsin.] [madde, maddenin yapısı]
[Hız ] [Hız konusu hakkında bilgi verilmiştir.] [Hız, Hareket]
[Hızın hesaplanması] [zaman ve yer değiştirme değerleri verilerek hızın hesaplanmasını gösteren bir similasyon.] [hız, hızın hesaplanması]
[Hızın hesaplanması] [zaman ve yer değiştirme değerleri verilerek hızın hesaplanmasını gösteren bir similasyon.] [hız, hızın hesaplanması]
[Hidrojen] [Hidrojenin yapısı] [hidrojen]
[Hidrojen bombası] [Fen Bilgisi] [Hidrojen bombası]
[Hücre] [Canlılarda en küçük yapılar hücrelerdir. ] [hücre ]
[Hücre] [Hayvan hücresinin kısımlarını gösteren etkileşimli bir alıştırma animasyonu.] [hayvan hücresi, hayvan hücresinin kısımları]
[Hücre] [Hayvan hücresinin kısımlarını gösteren etkileşimli bir alıştırma animasyonu.] [hayvan hücresi, hayvan hücresinin kısımları]
[Hücre] [sentrozomun yapısını gösteren bir resim.] [sentrozom, hücre]
[Hücre] [canlıların en küçük yapıtaşına hücre denir] [hücre,biyoloji,fen bilgisi]
[Hücre Nasıl Çoğalır?] [Hücrede gerçekleşen yapım ve yıkım olaylarını,hücrenin niçin çoğaldığını ve hücre çoğalmasıyla gerçekleşen tüm faaliyetlerin anlatıldığı bir sayfa örneği.] [hücre,hücre çoğalması,yapım ,yıkım,anabolizma,katabolizma]
[Hücre ve Hücrede Meydana Gelen Canlılık Faaliyetleri] [Hücre ve Hücrede Meydana Gelen Canlılık Faaliyetleri hakkında paket öğretici] [Hücre ve Hücrede Meydana Gelen Canlılık Faaliyetleri, Hücre]
[Hücre Yapı] [Hücreye dışarıdan bakıldığında;protein, yağ ve glikoz molekülleri görülmektedir.] [Hücre zarı, zar]
[Hücre zarı] [hücre zarının yapısını gösteren resim] [zar, hücre zarı]
[Hücre zarı] [hücre zarının yapısını gösteren resim] [zar, hücre zarı]
[Hücrede Madde Alışverişi] [Hücrede Madde Alışverişi ve çeşitleri anlatılmnaktadır.] [düfizyon, ozmos, plazmoliz, deplazmoliz, turgor]
[HÜCREDE YAPI VE CANLILIK OLAYLARININ YÖNETİMİ ] [Hücrenin yapısı ce canlılığa ait tüm hücresel olayların yer aldığı sayfa örneği.] [hücre,hücre yapısı,canlılık]
[Hücredeki Diğer Yönetici Molekül RNA] [RNAnın yapısal özellikleri ve hücredeki işlevlerini anlatan bir sayfa örneği.] [RNA,yönetici molekül,ribozom]
[Hücrenin Kısımları] [Hücrenin kısımlarını tanımlayan bir animasyon gösterisi] [hücre, hücrenin kısımları]
[Hücrenin Yapısı ve Görevleri] [Hücrenin Yapısı ve Görevleri anlatılmıştır. Hücre yapısında bulunan çekirdek, organeller ve hücre zarı anlatılmıştır.] [Hücrenin Yapısı ve Görevleri, Çekirdek, Organeller, Hücre Zarı, Sitoplazma]
[hücreyi tanıyalım] [Her organizma ne kadar küçük ya da büyük olursa olsun kendine özgü yapılar taşır. ] [hücre, maddenin yapı taşı ]
[Hücreyi tanıyalım] [Bünyesinde hücre ile ilgili bir dizi alıştırma barındıran bir flash animasyonu] [hücre alıştırma, hücre]
[Isı] [Isı enerjisi başka bir enerji türünün ısı enerjisine dönüşmesiyle elde edilir.] [ısı, enerji]
[ısı enerjisi] [süttünmeden kaynaklanan ısı enerjisinin örnekleri ile beraber anlatıldığı bir sayfa örneği.] [sürtünme,ısı,enerji]
[Isının İletimi ] [Isının İletimi Katılarda ısı iletim yoluyla yayılır.] [Isı, ısı iletimi]
[Isinan Havanin Genlesmesi] [Sicak havanin genlesmesiyle balonlarin uçmasini açiklayan resim ve küçük içerikten olusan döküman.] [isinan hava,genlesme,sicak hava, yükselen balon,]
[Işığın kırılması] [Işığın az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçerken kırıcılığını gösteren etkileşimli bir similasyon.] [Kırıcılık, ışığın kırılması]
[Işığın kırılması] [Işığın kırılmasını gösteren bir similasyon.] [ışığın kırılması, kırılma]
[Işık ] [Işık konusuyla ilgili paket öğretici] [ışık, optik]
[Işık] [Işık konusu hakkında bilgi verilmiştir.] [Işık]
[Işık] [ışık ] [ışık]
[Işık] [ışık] [ışık]
[Işık ve Renkler] [Işık ve Renkler hakkında bilgi verilmiştir.] [Işık ve Renkler, Işık]
[İçinde yaşadığımız doğa ] [içinde doğayla ilgili ilköğretim 4. sınıf seviyesinde hazırlanmış alıştırmalar olan bir flash dosyası] [içinde yaşadığımız doğa, doğa, alıştırma]
[İçinde yaşadığımız doğa] [Çevre, canlıyı kuşatan ve etkileyen her şeydir] [Çevre, Doğa, Hava]
[İğ İplikleri] [İğ iplikleri DNA'nın kendini eşlemesi sırasında; kısalıp kalınlaşarak Kromozomları oluştururlar.] [İğ İpliği, kromozom, ]
[İki Nokta Arasındaki Potansiyel Farkı, Voltmetre] [İki Nokta Arasındaki Potansiyel Farkı, Voltmetre anlatılmıştır.] [İki Nokta Arasındaki Potansiyel Farkı, Voltmetre, elektrik akımı]
[İletkenlik Özelliğiyle Sınıflandırma] [Maddeleri özelliklerine göre nasıl gruplandırırsınız?] [iletkenlik,madde,deney]
[indüksiyon akımı] [manyetizma ve indüksiyon akımı] [mıknatıs,indüksiyon akımı]
[indüksiyon akımı] [indüksiyon akımı deneyi] [mıknatıs]
[indüksiyon akımı] [indüksiyon akımı ile ampülün yanması] [indüksiyon akımı]
[İNSAN VE ÇEVRE] [insan ve çevre] [insan çevre]
[İnsan ve çevre] [İnsan-Çevre İlişkisi Yer yüzünde ilk insanın ortaya çıkışı ile birlikte insan ve çevre ilişkileri başlamıştır. Günümüzde yoğun bir şekilde devam eden bu ilişkiler giderek artan bir yoğunlukla ileride de kaçınılamaz olacaktır. Çünkü her canlı gibi insanın da yaşayabilmesi için belli çevre şartlarına ihtiyacı vardır. Zamanla insan ve çevre ilişkileri değişen bir yapı ve seyir göstermiştir. Binlerce yıl insanın tabiata olan sınırlı etkisi Endüstri Devrimi ile bir anda tersine dönmüştür. Büyük bir hızla artan dünya nüfusu ve buna paralel olarak teknolojik gelişmeler çevre tahribatını daha belirgin hâle getirmiştir. Tabiattaki kirlenme ve bozulma tahribat boyutlarına ulaşmıştır, ] [insan,çevre,insan ve çevre,nüfus,nüfus artışı,kirlilik]
[İnsanda büyüme gelişme] [İnsanda büyüme gelişmenin bebeklik dönemini gösteren bir resim.] [bebek]
[İnsanda Büyüme ve Gelişme] [sigara ve alkolün zararlarını gösteren bir resim.] [sigara, alkol]
[İnsanda Büyüme ve Gelişme] [sigaranın zararlarını akciğerler üzerinde gösteren bir resim.] [akciğer, sigaranın zararları]
[İnsanda büyüme ve gelişme] [voleybol oynayan gençler.] [volaybol, insanda büyüme ve gelişme]
[İnsanda büyüme ve gelişme] [insanlarda büyüme ve gelişmenin son evresi olan yaşlılık dönemini gösteren bir resim.] [yaşlı, yaşlılık]
[İnsanda büyüme ve gelişme] [İnsanda büyüme ve gelişmenin çocukluk evresini gösteren bir resim.] [İnsanda büyüme ve gelişme]
[İnsanda Büyüme ve Gelişme] [İnsanda büyüme ve gelişme hakkında bilgi verilmiştir.] [İnsanda Büyüme ve Gelime, Büyüme, Gelişme,]
[İnsanda büyüme ve gelişmeyi engelleyen faktörler] [İnsanda büyüme ve gelişmeyi engelleyen faktörlerden sigarayı gösteren bir resim.] [sigara]
[İnsanda Eşey Hücreleri] [İnsande eşey hücreleri nelerdir,çeşitleri ve bunmların yapısal özelliklerinin yer aldığı bir sayfa örneği.] [Eşey hücresi,sperm,yumurta]
[İnsanda Solunum] [İnsanda solunum hakkında bilgi verilmiştir.] [İnsanda Solunum, Solunum]
[İnsanda Solunum] [Nefes alıp verme sırasında akciğerin şeklinin değişmesini gösteren bir animasyon.] [Nefes alıp verme, akciğer]
[İnsanda Solunum] [İnsanda solunum hakkında paket öğretici.] [insanda solunum, canlılar]
[insanda solunum organları] [insan solunum organlarından biri olan burnun resmi] [burun,insan solunum organları]
[insanda solunum organları] [insan solunum organlarından biri olan burnun resmi] [burun,insan solunum organları]
[insanda solunum organları] [insan solunu sistminde buluna organların resimler] [solunum,insanda solunum organları]
[İnsanlarda solunum organları] [İnsanlarda solunum organlarından akciğerin kısımlarını gösteren etkileşimli bir alıştırma animasyonu.] [akciğer, akciğerin kısımları]
[İnsanlarda solunum organları] [İnsanlarda solunum organlarından akciğerin kısımlarını gösteren etkileşimli bir alıştırma animasyonu.] [akciğer, akciğerin kısımları]
[is enerji] [is ve enerjinin birbiriyle iliskisinden bir yay ile yapilan isten bahsedilen html formatinda bir döküman.] [is,enerji,yay]
[İş] [Bir kuvvet bir maddeye belli bir yol boyunca etki ediyorsa bu madde iş yapmış olur.] [iş,fizik,kuvvet,newton]
[İş Enerji - Enerji İştir] [iş ile enerji arasındaki ilişki ve bunların birbirine dönüşümü ile alakalı bilgiler bulabileceğiniz bir sayfa.] [iş,enerji,dönüşüm]
[İŞ YAP, ENERJİ AKTAR] [iş yapılması durumunda ortaya çıkabilecek enerjinin karşılıklı aktarımının anlatıldığı bir sayfa.] [iş,enerji,aktarım]
[iş yapıldığında cisimler enerji kazanır] [iş yapılması esnasında cisimlerin enerji kazanmasının ilkeleri ile açıklandığı bir sayfa örneği.] [iş,enerji,cisim]
[iş zaman] [aynı işi güçlü olanın daha çabuk yaptığını gösteren bir animasyon] [iş, güç ]
[İyonik Bağ] [İyonik bağ gösrtersimi] [iyonik bağ, bağlar]
[İyonik bağ] [fen bilgisi] [iyonilk bağ]
[iyonlar] [Na ve Cl iyonlarının birleşerek tuz oluşturmasıın gösteren bir gif resmi] [na,cl,iyon,tuz]
[İyonlar Atomların Elektrik Yüklü Hâlleridir] [İyon nedir? örnekleri ile bulabileceğiniz bir sayfa.] [iyon,atom,elektirik yükü.]
[İyot elementi] [Fen Bilgisi 8] [iyot]
[izotop atomlar] [atom numaraları aynı kütle noları farklı elementlere denir.] [izotop,atom,izotop atom]
[Jeotermal Enerji] [Kızıldere de jeotermal enerji] [jeotermal enerji]
[Jeotermal Enerji] [Jeotermal enerji] [jeotermal enerji]
[kafatası ] [Kafatasındaki bazı kemikler birbirine sıkıca bağlanmıştır.Buradaki eklemler hareketsizdir.Baştaki bazı eklemler ise bilekte,dirsekte,parmaklarda ve dizde olduğu gibi hareketlidir.] [kafatası kemikleri,kafatasının yapısı]
[kaldıraç] [bir cismin yerden yükseğe bi r kaldıraç tarafından kaldırılmasının flash gösterisi] [kaldıraç, basit makineler]
[kaldıraç] [bir kaldıraçın ucunda yer alan bir cismi kaldıracın diğer ucuna basarak kaldırabildiğiniz ve kaldıraç desteğinin yerini değiştirerek yeniden aynı işlemin yapıldığı bir deney flash gösterisi] [basit makineler, kaldıraç]
[Kaldıraç Kullanımı] [Kaldıraçlardan nasıl yararlanılır? ] [kaldıraç,deney]
[kaldırma kuvveti] [Bir cismin sıvı içinde yüzüp yüzemeyeceğine karar verebilmek için hem sıvının hem de cismin özkütlesini bilmek gerekir. kaldırma kuvvetiyle ilgili güzel bir flash uygulaması] [kaldırma kuvveti, basınç]
[Kaldırma kuvveti] [Sıvı içindeki cisimlerin konumlarını kaldırma kuvvetinin belit,rlediğini gösteren bir flash uygulaması] [kaldırma kuvveti, basınç]
[kaldırma kuvveti] [Sıvı içindeki cisimlere kaldırma kuvvetinin etkisini anlatan bir flash uygulaması ] [kaldırma kuvveti, basınç, sıvı]
[Kalıtım İnsanda Cinsiyeti de Belirler] [kalıtım insanda cinsiyeti nasıl belirler? Ve hangi hücrelerin kalıtımsal özellkleri cinsiyet belirlemede etkilidir.] [kalıtım,cinsiyet]
[Kalıtım-Kalıtsal Özellikler] [kalıtımın ne olduğu,kalıtsal özelliklerin kişiler arası farklılıkları,kalıtsaö özelliklerin fizyolojide oluşturduğu farklılıkları bulabileceğiniz bir sayfa örneği.] [kalıtım,kalıtsal özellikler,]
[Kalıtımla İlgili Yeni Bilgilerin 21. Yüzyılda Açtığı Ufuk] [İnsandan insana yapılan doku ve organ nakilleri çeşitli nedenlerden dolayı gereksinimi karşılayamıyor. Bu gereksinimi karşılamak için insanların bazı genlerini başka canlılara aktarma denemeleri yapılıyor.] [Kalıtım,genetik,21.yy]
[Kalker] [Pamukkale kalkerleri] [kalker]
[kalkokript] [kalkokript özellikleri] [kalkokript]
[Kan dolaşımının Pascal yasasıyla ilişkisini ] [Kan dolaşımının Pascal yasasıyla ilişkisini kalbin üzerine tıklatarak gösteren bir flash uygulaması ] [kalp, basınç, pascal yasası, kan dolaşımı]
[Kara Yosunlarında Döl Almaşı] [Kara Yosunlarında Döl Almaşının oluşumuyla ilgili bir similasyon.] [Kara yosunu, döl almaşı]
[Kara Yosunlarında Döl Almaşı] [Kara Yosunlarında Döl Almaşının oluşumuyla ilgili bir similasyon.] [Kara yosunu, döl almaşı]
[Karbondioksit] [fen bilgisi 8] [karbondioksit]
[Karışımlar] [Çeşitli karımların fiziksel yolla ayrılmasını kullanıcıya yaptırarak öğreten bir flash gösterisi (örneğin demirtozu-un karışımını hangi yolla ayıracağını ilgili yere koyarak deneme yanılma ile öğretme)] [karışım, karışımları ayrılması, fiziksel yolla ayrıştırma, damıtma mıkanatısla ayırma, eleme, süzme, yüzdürme, dinlendirme]
[Karışımları Sınıflandırma] [karışımların sınıflandırılma biçimlerinin anlatıldığı bir deney.] [deney,karışımların sınıflandırılması.]
[Karışımların Fiziksel Yolla Ayrılması] [karışımları ayırma yöntemlerinden fiziksel ayırma yöntemlerinin anlatıldığı bir sayfa.] [fiziksel ayırma yöntemleri,maddelerin ayrılması]
[Katı, sıvı ve gaz tanecikleri aynı şekilde mi hareket eder?] [Katı, sıvı ve gaz tanecikleri aynı şekilde mi hareket eder? bunu anlayabileceğiniz bir deney.] [katı,sıvı,gaz,tanecik hızı,deney]
[kayaç çeşitleri] [kayaç çeşitleri] [kayaçlar,kayaç çeşitleri]
[Kayaçların Parçalanması] [Kayaçların parçalanması yöntemiyle toprak oluşumu anlatılmakadır.] [kayaç, Kayaçların Parçalanması, toprak oluşumu]
[Kazalar] [Büyüme ve gelişmeye kazaların etkisini anlatan bir sayfa örneği.] [kaza,büyüme ve gelişme]
[kemikler] [Kemikler organizma bütünlüğü içinde canlı dırlar.Kemik bir zarla dıştan sarılmıştır.Bu yapı kemiğin onarılmasında ve beslenmesinde görevlidir.] [kemik,hareket sistemi]
[kemikler] [vücudumuzda bulunan kemik çeşitlerinin yerlerini görelim. ] [kemik,kemik çeşitleri]
[Kovalent bağ] [Kovalent bağ gösterimi] [kovalent bağ]
[Kovalent bağ] [Kovalent bağ gösterimi] [kovalent bağ]
[Kömür] [Kömür ] [kömür]
[kömür] [Fen Bilgisi 6] [kömür]
[Krom] [Fen bilgisi] [krom]
[Kromit] [Kromit'i göstern bir resim] [kromit]
[kromozom sayısı-canlı ilişkileri] [kromozom sayısı ile canlılar arasındaki ilşkiler tablo halinde sizlere sunulmuştur.] [kromozom.canlı,tablo]
[kromozom sayısı-canlı ilişkileri] [kromozom sayısı ile canlılar arasındaki ilşkiler tablo halinde sizlere sunulmuştur.] [kromozom.canlı,tablo]
[kulak ve yapısı] [kulağın yapısı,kulak kısımları hakkında genel bilgiler yer almaktadır.] [kulak,kulak kepçesi,kulak yolu]
[Kullandığımız Her Şeyde Tutumlu Olalım] [Dünya nüfusu iki katına çıktı. Buna karşın hâlâ tüketimi azaltmaya yönelik yeterince adım atılmadı. Oysa kaynaklarımızın büyük bir bölümünün sınırlı olduğununun bilincinde olmak ve yaşam koşullarımızın bozulmaması için kullandığımız her şeyi tüketirken düşünceli davranıp tutumlu olmak zorundayız.] [tutumlu olmak,dünya kaynaklari,sinirli kaynaklarimiz]
[Kuvvet] [Halterci resmi.] [halter, insanda kuvvet]
[Kuvvet] [denizde yelkenli resmi] [yelken]
[kuvvet] [kuvvetin etkisinde kalan cisimlerin nasil davrandiklarina ait bilgilerin bulundugu html format1nda bir döküman] [kuvvet,cisim]
[Kuvvet] [kuvvet konusu hakkında bilgi verilmiştir.] [kuvvet]
[Kuvvet değişimi] [bir yayın ucuna kullanıcının koyabildiği farklı ağırlıkların yayda oluşturduğu etkiyi gözlemleyebildiği etkileşimli bir flash gösterisi ] [kuvvet değişimi, yay, ağırlık]
[Kuvvet Duran Cisimleri Hareket Ettirir, Hareketli Cisimleri Durdurur, Hareketin Yönünü Değiştirir] [Kuvvetin cisimler üzerine olan etkilerinin anlatıldığı bir sayfa.] [kuvvet,cisim]
[Kuvvet Kuvvetle Dengelenir] [kuvvetin denge üzerindeki etkisini bulabileceğiniz bir sayfa örneği.] [kuvvet,denge]
[KUVVET ve BASINÇ] [Üç özdes kutu fakat biri digerlerinden daha agir. Bu üç kutunun yüzeye uyguladigi basincin yüzeye ve agirliga bagli oldugunu gösteren resim ve k1sa bilgi.] [basinc,yüzey,özdes kutu]
[Kuvvet ve İş] [Bir cismi kaldırdığınızda ne kadar iş yaparsınız? ] [Kuvvet,iş,deney]
[KUVVET, HAREKET, ENERJİ] [fen bilgisi] [kuvvet,hareket,enerji]
[Kuvvet,hareket ve güç] [Kuvvetin Harekete Etkileri (Newton Kanunları) Bir cismin bulunduğu yer onun konumunu verir. Cismin hareketi sırasında izlediği yola yörünge denir. Newton'un I. Hareket Kanunu'na göre, hareketsiz ya da bir doğru üzerinde sabit hızla yol alan bir cisim, üzerine bir kuvvet etkimediği sürece,hareketsizliğini sürdürür ya da doğru üzerinde sabit hızla yol almaya devam eder.] [kuvvet,hareket,güç,newton,kaldıraç]
[Kuvveti Nasıl Ölçeriz] [kuvveti nasıl ölçtüğümüz konusunda bilgiler edinebileceğiniz bir sayfa örneği.] [kuvvet,ölçüm]
[Kuvvetin Bileşkesi] [Kuvvetin bileşkesi konusu anlatıllmıştır.] [Kuvvet, Kuvvetin Bileşkesi]
[Kuvvetin Ölçülmesi ve Birimi] [Kuvvetin ölçülmesi ve birimi hakkında bilgi verilmiştir.] [Kuvvetin Ölçülmesi ve Birimi, kuvvet]
[Kuvvette denge] [bir cismi bir kişi çektiğinde cisim hareket ederken aynı güçte iki kişi zıt yönlerde çekerlerse denge halinin gerçekleştiği ve hareketin olmadığını göstern bir flash gösterisi] [denge, kuvvet]
[küçük dolaşım ve büyük dolaşım] [dolaşım sistemi hakkında verilen genel bilgilerden biri daha...] [küçük dolşım,büyük dolaşım,dolşaım sistemi]
[Küresel Aynalarda Yansıma ve Görüntü] [Küresel Aynalarda Yansıma ve Görüntü konusu anlatılmıştır.] [Küresel Aynalarda Yansıma ve Görüntü, Yansıma]
[Lityum ] [Fen bilgisi 8] [Lityum, Lityum atomu]
[Lityum ve flor] [Fen bilgisi 8] [lityum, flor]
[madde] [maddenin gaz halindeki tanecikleri] [madde,tanecik,gaz]
[madde] [maddenin sivi halindeki tanecikleri] [madde,sivi,tanecik]
[madde] [kati haldeki madde tanecikleri] [madde,kati,tanecik]
[Madde Döngüleri] [Bitkilerin havadan sürekli karbon dioksit alıp kullanmasına karşın atmosferde karbon dioksit azalmaz. Karbon dioksitin bir taraftan çeşitli yollarla atmosfere karıştıgini anlatan sekil ve kisa bilgiden olusan döküman.] [karbondioksit,madde döngüleri,atmosfer,linyit,maden kömürü,fosil]
[Madde tanecikli yapıdadır] [Buzun ve yağın erimesi, kağıdın yırtılması, odunun kırılması, saçının kesilmesi gibi değişmelere fiziksel değişmeler denir. ] [madde, maddenin yapısı]
[Maddelerin Katı, Sıvı ve Gaz Olarak Sınıflandırılması] [maddelerin hallerinin örneklerle anlatıldığı bir sayfa örneği.] [madde halleri,katı hal,sıvı hal,gaz hal]
[Maddelerin Sınıflandırılması ve Dönüşümler ] [İyonlar tüm canlılar için çok önemlidir. Tüm bitkiler kendileri için gerekli olan iyonları suda çözünmüş maddelerden alır. ve besin oluşturmak için kullanır. Kanınız da çok farklı türde iyonlar içerir. Hücrenizde de iyonlar yer alır. İyonlar sinir hücreleri arasında impuls iletmede etkilidir.konuyla ilgili bir resim ] [madde, atom, iyon ]
[Maddenin Dönüşümü] [Odun, kömür, petrol ve kibrit gibi maddeler yandıklarında ısı enerjisi açığa çıkar. ] [madde, maddenin dönüşümü]
[Maddenin görülemeyen bölümlerini nasıl tanımlarsınız?] [Maddenin iç yapısı hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için size sunulan anlatım halinde bir deney örneği.] [Madde,maddenin iç yapısı]
[maddenin sınıflandırılması ve dönüşümleri] [maddenin sınıflandırılması ve dönüşümlerine ait bilgilerin bulundugu html uzantili döküman] [maddenin sınıflandırılması,dönüşümler,kati,sivi,gaz,ayristirma]
[Maddenin Yapısı] [Evrende çok çeşitli madde örnekleri vardır. Bu Örneklerden bir çoğunu çevremizde görebiliriz. Bunları incelediğimizde özelliklerinin birbirinden farklı olduğunu anlarız. Bu farklı özellikler bir maddeyi diğerinden ayırır. Maddelerin Özelliklerinin farklı olması yapılarının da farklı olduğunu gösterir. Eğer maddelerin temel yapıları aynı olsaydı, bütün maddeler aynı özellikleri taşırdı. Acaba maddeler nelerden yapılmışlardır? Bir başka deyişle maddenin yapısı nasıldır? Bu bölümde maddenin yapısı İle ilgili soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Çevremizdeki maddelerden herhangi birini kırma, kesme, bölme, seyreltme gibi fiziksel yollarla daha küçük parçalara bölebiliriz. Acaba bu yollarla maddenin en küçük taneciğine ulaşabilir miyiz? Demir, bakır, karbon gibi elementlerden bir Örnek aldığımızı düşünelim. Meselâ, ince bir tel alalım. Önce bunu ikiye, sonra elde edilen her parçayı yeniden ikiye bölelim. Bölme İşlemini sürekli yaptığımızı düşünelim. Demir parçaları gittikçe küçülerek demir tozlarına dönüşecektir. Gittikçe küçülen parçaların özellikleri hep aynı olacaktır. Hayal gücümüzü kullanarak demir tozlarından birini ele alıp yeniden bölme işlemini sürdürdüğümüzü düşünelim. Sonunda demirin en küçük taneciğine varılır. Bunu bölersek belki başka ] [atom,atomun yapısı,izotop atomlar,izotop,madde,bileşik,asit,baz,asit ve baz,]
[Magma Tabakası] [fen bilgisi ] [magma]
[Mantarlar] [Mantarların çoğalmasını gösteren bir similasyon.] [mantar, mantarlar]
[Mantarlar] [Mantarlar hakkında bilgi verilmiştir.] [Mantarlar, Funguslar]
[manyetik alan] [manyetizma ve pusulanın sapması] [mıknatıs, mıknatıs]
[Mayoz Bölünme] [mayoz bölünme ve tüm evrelerinin yer aldığı ve bunların video gösterisininde bulunduğu bir sayfa] [mayoz.mayoz evreleri,hücre bölünmeleri]
[Mayoz bölünme] [mayoz bölünme sadece eşey hücrelerinde görülür.Bu bölünme sonucunda 4 farklı yavru hücre oluşur. ] [mayoz,biyoloji,fen bilgisi,üreme,bölünme]
[memelilerde solunum] [solunum yapan memelilerden balinanin resmi] [solunum yapan memeliler, balina]
[memelilerde solunum] [solunum yapan memelilerden balinanin resmi] [solunum yapan memeliler, balina]
[Mendel'in Kalıtıma Kazandırdığı Bilgiler] [Mendelin yapmış olduğu çalışmalrın genetik alanında açmış olduğu ufuktan bahseden bir sayfa.] [mendel,genetik,kalıtım,bezelye]
[Mercekler ve Işık] [Mercekler ve Işık hakkında bilgi verilmiştir.] [Mercekler ve Işık, Işığın Kırılması]
[Metal Barometreler] [Metal Barometrelerin yapilis ilkelerini nerelerde kullanildigini ve tipik özelliklerinin yer aldigi resimli döküman.] [barometre,basinc,metal barometre]
[meyve ve tohum] [Çeşitli bitki türleri soylarını sürdürmek için farklı meyve ve tohumlara sahiptir. Bu tohum ve meyveler birçok hayvan için besin kaynağıdır.] [meyve,tohum]
[meyve ve tohum] [Bitkilerin Geleceği Meyve ve Tohum,tohumdan meyve oluşumuna kadar tüm safhaların anlatıldığı bir sayfa] [meyve,tohum]
[Milyonlarca Yıldan Bugüne Türlerde Değişmeler Oldu mu?] [türlerdeki değişimlerin ve bunların nedenlerinin anlatıldığı bir sayfa.] [tür,türlerdeki değişimler]
[Mitokondrinin kısımları] [Hücrede mitokondrinin kısımlarını gösteren bir resim.] [mitokondri, hücre]
[mitoz bölünme] [tüm evreleri ile mitoz bölünmenin anlatıldığı bir sayfa örneği,ayrıca interfaz safhası video gösterimi halinde sunulmuşturtur.] [mitoz,mitoz bölünme evreleri,anafaz,telofaz,profaz,interfaz,metafdaz]
[Mitoz bölünme] [Mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülür. Mitoz bölünme sonucunda iki tane aynı kalıtsal yapıda hücre oluşur.] [mitoz,biyoloji,fen bilgisi,bölünme]
[Newton] [bir cisme kuvvet uygulandığında cisim harekete geçer.] [newton,hareket]
[Newtonun haket kanunu] [bir cisme bir kuvvet uygulanırsa cisim harekete geçer,] [newton,hareket]
[Nitrik Asit] [Fen bilgisi 8] [nitrik asit]
[Nüfus artışı] [nüfus köylerden başlayarak ülkelere dopru artar.nüfusun ülkemizde artışı kontrolsüz olduğundan günümüzde kontrol altına alınmıştır.] [nüfus,nüfus artışı,insan]
[odun ve soymuk boruları] [Bitkide suyu ve besin maddelerini gerekli oldukları yerlere taşıyan boru şeklinde yapılar vardır. Bunların bir kısmı suyu taşıyan odun borularını oluşturur. Odun borularının köklerle aldığı su ve mineraller, gövde içinden yapraklara doğru taşınır. ] [odun borusu,soymuk borusu,bitkide madde taşınması]
[Ohm Kanunu] [Ohm kanunu hakkında bilgi içermektedir.] [Ohm, Ohm Kanunu]
[Oksijen] [oksijenin yapısı] [oksijen]
[Olumlu Psikolojik Etkiler] [büyüme ve gelişmede etkili olan olumlu psikolojik etkilerin neler olduğunu öğreneceksiniz.] [psikolojik etki,olumlu etmen,büyüme ve gelişme]
[Ova oluşumu] [belli bir süre zarfında toprak aşınarak ovaları oluşturur.] [ova oluşumu,fen bilgisi,çevre]
[Peiryodik cetvel] [tüm elementlerin belli özelliklere göre sıralandığı tabloya denir.] [periyodik,cetvel,periyodik cetvel]
[Peryodik cetvel] [peryodik cetvelde elementler üzerine geldiğiniz elementin özellikleri daha büyük bir şekilde başka bir alanda gösterilen flash gösterisi ] [peryodik cetvel, atom, element, metal, ametal, soygaz]
[Petrol rafinerisi] [petrol rafinesi] [petrol, petrol rafinerisi]
[pil mekanizmasında elektronların hareketi] [pilin negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru elektronların birbirini iterek hareketinden elektrik akımının oluşmasını gösteren bir flash animasyon ] [pil,elektrik,akım]
[Pil, Ampul ve Elektrik Anahtarı Yapımı] [Pil, Ampul ve Elektrik Anahtarı Yapımı anlatılmıştır.] [Pil, Ampul ve Elektrik Anahtarı Yapımı]
[pil,ampul ve elektirik anahtar yapımı] [pil,ampul ve elektirik anahtar yapımı ile ilgili bir resim] [pil,ampul ve elektirik anahtar yapımı, ampul]
[Plânsız Sanayileşmenin Etkileri] [İnsan sayısının ve gereksinimlerinin artması tüketim malzemelerinin daha çeşitli olmasını ve daha fazla üretilmesini beraberinde getirir. Bu amaçla yeni teknolojilerin gelişmesi ve üretimi artıran büyük sanayi işletmelerinin kurulması artan nüfusun gereksinimlerini karşılamaya yeter.] [sanayilesme,tüketim,üretim,nüfus gereksinimleri]
[Polar Bağ] [Fen bilgisi 8] [Polar bağ, bağlar]
[Prizmada beyaz ışığın renkler ayrılması] [Prizmada beyaz ışığın renkler ayrılmasını gösteren etkileşimli animasyon.] [Prizmada beyaz ışığın renkler ayrılması, prizma, beyaz ışığın renklere ayrılması]
[RENK KÖRLÜĞÜ] [renk körlüğünün ne olduğu hangi durumlarda ortaya çıkabildiği hakkındabilgi edinebilirsiniz.] [renk körlüğü]
[RNA yapısı] [Rna'nın yapısında şeker grubu, organik baz grubu ve fosfat grubu yer almaktadır.] [RNA, Fosfat Grubu ]
[Rüzgar Enerjisi] [Insanlar yüzyillardir rüzgâr enerjisinden yararlaniyorlar. Eski insanlar rüzgâri tahillari ögütmek ve gemileri hareket ettirmek için kullaniyorlardi. Bugün dünyanin bazi bölgelerinde hâlâ rüzgârdan ayni amaçlar için yararlaniliyor.] [rüzgar enerjisi,rüzgar,enerji kaynagi]
[sabit makara] [sabit makaraların yönünü oklar ile gösteren bir flash gösterisi] [basit makineler, sabit makara]
[Sağlıklı Büyüme ve Gelişmemiz İçin Neler Önemlidir?] [sağlıklı büyüme ve gelişmede olumlu etkisi olan etmenlerin yer aldığı bir sayfa örneği.] [sağlık,büyüme ve gelişme,olumlu etmenler]
[Sağlıklı Büyüme ve Gelişmemizde Olumsuz Etmenler] [Büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönte etkileyen etmenlerin yer aldığı bir sayfa örneği.] [sağlık,büyümeyi olumsuz etkileyen etmenler,sigara,alkol]
[Sağlıklı Kalmanın Bireysel ve Toplumsal Yükümlülüğü] [sağlıklı kalmanın toplumsal açıdan öneminin vurgulandığı sayfa örneği.] [sağlık,toplumsal sağlık]
[Sehir Su Sebekesinin Çalisma ilkesi] [Evimize gelen suyun tasinmasinda paskal yasasindan yararlanilmasini konu alan resim ve kisa bilgi içeren bir döküman] [paskal yasasi,su sebekesi]
[Serbest Zaman Etkinlikleri] [sağlıklı büyüyüp gelişmede etkisi olan etmenlerden olan serbest zaman etkinliklerinin kişilere neler kazandıracağı ve nelerden ibaret olduğu hakkında bilgi edinebilirsiniz.] [sağlık,olumlu etmenler,serbest zaman etkinlikleri]
[Seri Devrelerde Akım] [Seri Bağlı devrelerde elektrik akımı hakkında bilgi içermektedir.] [Seri bağlı, akım, Seri devrelerde akım]
[Seri ve Paralel Bağlı Dirençlerde Akım] [Seri ve Paralel Bağlı Dirençlerde Akım konusu ile ilgili bilgi verilmiştir.] [Seri ve Paralel Bağlı Dirençlerde Akım, elektrik akımı]
[ses] [ses] [ses,ışık]
[ses ve ışık] [ses ve ışık] [ses, ışık]
[ses ve ışık] [ses ve ışık konularını içeren metin] [ses ve ışık, ses, ışık]
[Sıvıları tartmak] [Sıvıların ağırlığının tartılması deneyidir.] [Sıvı, Sıvıları tartmak]
[Sitozin Nükleotit] [DNA ve RNA moleküllerinin yapısında yer alan organik baz çeşididir.] [Stozin,Organik baz]
[Sivilarin Cisimlere Uyguladigi Kaldirma Kuvveti] [Sivi içine batirilan cisme sivinin uyguladigi kaldirma kuvvetinin büyüklügünün, yer degistiren sivinin agirligina esit oldugunu gösteren küçük içerikli reimli bir döküman.] [Kaldirma kuvveti,suyun kaldirma kuvveti,yer degistiren sivinin hacmi]
[Sodyum Klorür] [Fen bilgisi 8] [Sodyumklorür,NaCl, tuz]
[Solunum] [Solunum hakkında genel bilgi verilmiştir. Solunumun tanımı söylenmiştir.] [Solunum,]
[solunum] [solunum sonucunda karbondioksit gazının açığa çıktığını gösteren similasyon.] [solunum, nefes alıp verme]
[solunum] [solunum sonucunda karbondioksit gazının açığa çıktığını gösteren similasyon.] [solunum, nefes alıp verme]
[Solunum] [Solunum sonucunda oksijen gazının çıktığını gösteren similasyon.] [Solunum, nefes alıp verme]
[Solunum sistemi] [solunum sisteminin parçalarından olan yutağın görünümü.] [solunum, yutak]
[Solunum sistemi] [solunum sisteminin parçalarından olan yutağın görünümü.] [solunum, yutak]
[Solunum sistemi] [soluk borusunun yapısını gösteren bir resim.] [soluk borusu, nefes borusu, solunum sistemi]
[Solunum sistemi] [soluk borusunun yapısını gösteren bir resim.] [soluk borusu, nefes borusu, solunum sistemi]
[Sonsuzluğa Gitmeye Çalışan Araba] [Hareketli bir araba niçin sonsuza kadar hareket etmez? ] [Sonsuzluk,deney,kuvvet]
[Spor] [sporun sağlıklı yaşam için öneminin yer aldığı bir sayfa örneği.] [spor,sağlık]
[Sporla üreme:] [eşeysiz üreme şekiillerinden olan sporla üremenin özellikleri ve örneklerinin yer aldığı bir sayfa.] [eşeysiz üreme,sporla üreme]
[Sporlu çoğalma] [sporla çoğalma örneği] [sporla çoğalma]
[stoma] [Yaprağı örterek koruyan epidermisin yapısı incelendiğinde; epidermis hücreleri arasında fasulye benzeri yapılar görülür.Bu yapılara gözenek(stoma) adı verilir.] [stoma,epidermis,gözenek]
[Su] [Suyun yapısı] [su ]
[Su Döngüsü] [Belki biraz önce bir bardak su içtiniz. Bardaginizdaki su moleküllerinin bir kismi milyonlarca yil önce dinozorlarin içmis oldugu su olabilir. Suyu döngüsünü anlatan resim ve kisa bilgi içeren döküman.] [su,su döngüsü,buhar,yagmur,]
[Su döngüsü] [Su döngüsü suyun eriyip buharlaşıp tekrar yoğunlaşıp yeryüzüne inmseidir.] [su, döngüsü]
[Su döngüsü] [Su Döngüsü belli bir döngü içinde devam eder] [su döngüsü]
[Su döngüsü] [Su döngüsü erime buharlaşma ve yoğunlaşma sonucu devamlı bir döngü içerisindedir.] [su,su döngüsü,döngü]
[Su Ekosistemlerinde Yasayan Canlilar] [okyanusların farklı derinliklerinde değişik canlılar yaşar. Tuzlu su ekosistemlerinin yüzey bölümlerinde fotosentez yapan canlılar olan algler ve bunlarla beslenen minik hayvanlar bulunur.] [okyanus,algler,plankton,yunus,balina,]
[Suda ve Toprakta Yaşayan Bitkiler arasındaki Farklar] [Bitkilerin yaşama ortamlarına göre arasındaki fark verilmiştir.] [Suda ve Toprakta Yaşayan Bitkiler arasındaki Farklar, Bitkiler, Yaşama Ortamlarına Göre Bitkiler]
[Suda ve Toprakta Yaşayan Bitkiler Arasındaki Farklar] [Yaşama ortamlarına göre bitkiler arasındaki farklar gösterilmiştir.] [Suda ve Toprakta Yaşayan Bitkiler Arasındaki Farklar, Bitkiler , Yaşama Ortamlarına Göre Bitkiler]
[Suda ve Toprakta Yaşayan Bitkiler Arasındaki Farklar] [Yaşama ortamlarına göre bitkiler arasındaki farklar gösterilmiştir.] [Suda ve Toprakta Yaşayan Bitkiler Arasındaki Farklar, Bitkiler , Yaşama Ortamlarına Göre Bitkiler]
[Sudan Gazlar Elde Etme] [Suyun bileşenlerine ayrılmasını anlatan bir deney.] [su,bileşik,elektroliz]
[Suyun Halleri] [Suyun katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hali vardır.] [suyun halleri, maddenin fazları, faz değişimi]
[Şekerin Dönüşümü] [Küp şekeri kendinden daha basit farklı maddelere ayrıştırabilir misiniz? ] [Şeker,Bileşiklerin dönüşümü.]
[Tam ve Yarı gölge oluşumu] [Tam ve Yarı gölge oluşumunu gösteren bir similasyon.] [Tam gölge, yarı gölge, gölge]
[Tam ve Yarı gölge oluşumu] [Tam ve Yarı gölge oluşumunu gösteren bir similasyon.] [Tam gölge, yarı gölge, gölge]
[Taş küre] [taş küre] [taş küre]
[Tavşan Türlerindeki Farklılıklar] [Canlı türlerinin yapısal özelliklerinde genellikle genetik yapılarından kaynaklanan farklılıklar bulunbmaktadır.] [Tür, Tavşan]
[Temizlik] [sağlıklı büyüme ve gelişme için temziliğin öenminin vurgulandığı bir sayfa örneği.] [temizlik,sağlık]
[termometre] [Maddelerin hangisinin sıcak, hangisinin soğuk olduğunu dokunarak anlayabilirsin.] [termometre, ısı]
[Timin Nükleotid] [Sadece DNA molekülünün yapısında yer alan Azotlu organik baz grubundandır.] [DNA, nükleotid, timin, ]
[Tohum ve Meyve] [Tohum ve meyve hakkında bilgi verilmiştir.] [Tohum ve Meyve, Meyve, Tohum, Bitkiler]
[tomurcuklanmayla üreme] [eşeysiz üreme şekillerinden olan tomurcuklanma ile üreme hakkında herşeyi bulabilirsiniz.] [tomurcuklanma,eşeysiz üreme,]
[Toplam Kuvvet ve Cismin Hareketi] [Kuvvetler birleştirildiğinde cisim nasıl hareket eder? ] [Kuvvet,cisim hareketi]
[tozlaşma] [Tozlaşma, aynı tür bitkiler arasında gerçekleştiğinden yeni bir bitkiyi oluşturacak tohumun oluşmasını sağlayan süreç başlar.] [tozlaşma]
[Tozlaşma ve Döllenme] [Bitkilerde tozlamanın ve döllenmenin nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi içermektedir.] [tozlaşma, döllenme, tozlaşma ve döllenme]
[transistörler] [örnek transistör şemaları] [transistör]
[Tuz] [Tuz bir bileşik olup,sodyum ve klor atomlarından meydana gelir.] [tuz]
[Tüm Elementler Periyodik Çizelgede Gösterilir] [Periyodik tablonun sınıflandırma ilkelrinin bulabilirsiniz.] [periyodik tablo,maddelerin sınıflandırılması.]
[Tümsek Aynada ifadeler] [Tümsek aynada bulunan ifadeleri gösteren bir similasyon.] [tümsek ayna, küresel aynalar]
[U borusu] [Bir u borusunda sıvının musuluk açılınca boru kollarında sıvı seviyesinin eşitlendiğini gösteren bir flash gösterisi] [u borusu, sıvı seviyesi, ]
[uzayda neler var] [güneş ve ay tutulmalarını anlatan bir flash animasyon] [güneş,ay,tutulmalar,uzay]
[uzayda neler var] [bir uzay istasyonu resmi] [uzay,uzay istasyonu]
[uzayda neler var] [uzaydaki cisimlerden olan asteroidlerin resmi] [asteroid,uzay,gök cisimleri]
[uzayda neler var] [gök cisimlerindne olan meteorların resmi] [meteor,gök cisimleri,uzay]
[uzayda neler var] [mercekli teleskop resmi] [teleskop,uzay,mercekli teleskop]
[uzayda neler var] [teleskop resmi] [teleskop,uzay]
[uzayda neler var] [radyo teleskopun resmi] [teleskop,radyo teleskop,uzay]
[uzayda neler var] [evrene ait bir resim] [evren,uzay]
[uzayda neler var] [roket modelini temsil eden bir flash animasyon ] [roket,uzay]
[uzayda neler var] [uzay mekiğini gösteren bir flash] [uzay,uzay mekiği]
[uzayda neler var] [yapay uydu resmi] [uydu,yapay uydu,uzay]
[uzayda neler var] [uzayda yer alan cisimlerden samanyolunun resmi] [samanyolu,uzay,gök cismi]
[uzayda neler var] [uzayın bir parçası olan galaksinin resmi] [galaksi,uzay]
[uzayda neler var] [bir uzay görüntüsü] [uzay]
[uzayda neler var ] [merkür gezegeninin resmi] [merkür,gezegen,uzay]
[uzayda neler var] [güneş sistemindeki gezegenleri gösteren resim] [güneş,güneş sistemiz,uzay,gezegen]
[uzayda neler var] [güneş tutulmasıyla ilgili bir resim] [güneş,tutulma,uzay]
[uzayda neler var] [ay tutulmasına ait bir resim] [ay,tutulma,uzay]
[uzayda neler var] [uzaydaki cisimlerden olan kuyruklu yıldıza ait bir resim] [kuyruklu yıldız,gök cisimleri,uzay,yıldız]
[uzayda neler var] [güneşin oluşumunu gösteren bir resim] [güneş,güneş sistemi,uzay]
[uzayda neler var] [güneşin katmanlarını ve yapısal özellikleriin gösteren resim] [güneş,katman,uzay]
[uzayı keşfediyoruz] [güneş sistemini temsil eden bir flash animasyon] [güneş,güneş sistemi,uzay]
[üreme ve gelişme] [gelişim süreçlerindeki resimlerin yer aldığı bir sayfa.] [resim,gelişim süreci]
[Vida Yapımı] [Boyu uzun olan eğik düzlem çok yer kaplar. Bu eğik düzlem az yer kaplayacak şekil­de düzenlenebilir mi? ] [Vida,eğik düzlem,deney,hareket]
[virüs modeli] [bir virüsün grafiksel olarak çıkarılmış model örneğini gösteren grafik.] [virüs modeli, virüs]
[virüsler] [virüslerin ışık mikroskobundaki görünümü] [virüsler, virüs]
[virüslerin çoğalması] [virüslerin çoğalmasını gösteren animasyon] [animasyon, virüslerin çoğalması]
[Volkan] [Volkan resmi] [volkan]
[Volkan] [Yanardağlar : Seki! 6.29. Yanardağ ve kısımları Yer kabuğu altında bulunan magmanın yarık ve çatlaklardan fışkırması olayına "püskürme" adı verilir. Püskürme sırasında magmanın izlediği yola ise "Volkan bacası denir. Volkan bacası "krater" denilen geniş bir ağızla son bulur. Magma kraterden çıktığı an "lav" adını alır. Bacanın ağzında biriken. lavlar soğuyup katılaşarak' "volkan konisi"ni oluştururlar ] [volkan,fen bilgisi]
[Voltmetre ve Ampermetre] [voltmetre ve ampermetre arasındaki ilişkiyi gösteren bir similasyon.] [voltmetre, ampermetre]
[Voltmetre ve Ampermetre] [voltmetre ve ampermetre arasındaki ilişkiyi gösteren bir similasyon.] [voltmetre, ampermetre]
[Yanardağ] [yanardağ resmi] [yanardağ]
[Yanardağın Oluşumu] [Yanardağın yapısı] [yanardağ, litosfer, astenosfer]
[Yansıma Kuralları] [Yansıma Kuralları hakkında bilgi verilmiştir.] [Yansıma Kuralları, Yansıma Olayı]
[Yansıma Olayları ve Sonuçları] [Yansıma Olayları ve Sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.] [Yansıma Olayları ve Sonuçları]
[yaprak] [yaprak kısımlarının incelendiği bir kesit] [yaprak,yaprağın kısımları]
[yaprak] [ Doğanın Enerji Dönüşümü ve Besin Kaynağı Harikası Yaprak ve yaprak çeşitleri hakkında genel bilgi] [yaprak,yaprak çeşitleri]
[Yaprak ve gikoz yapısı] [Yaprak ve yapraktaki glikozun yapısını gösteren bir resim ] [yaprak, kloroplast]
[Yer Değiştirme] [Yer Değiştirme konusu anlatılmıştır.] [Yer değiştirme, Hareket]
[Yer değiştirme] [Yer değiştirmeyi gösteren bir similasyon.] [Yer değiştirme, hareket]
[Yer değiştirme] [Yer değiştirmeyi gösteren bir similasyon.] [Yer değiştirme, hareket]
[Yer kabuğunun oluşum evreleri] [Yer kabuğunun oluşum evreleri] [Yer kabuğunun oluşum evreleri]
[YER KÜRE VE YER ALTI KAYNAKLARIMIZ] [yerküre ve yeraltı kaynakları] [yerküre yeraltı kaynakları]
[YER KÜRE VE YER ALTI KAYNAKLARIMIZ] [YER KÜRENİN YAPISI Üzerinde yaşadığımız yer küre, etrafını saran bir hava katmanı, yer yüzünün 3/4'ünü kaplayan bir su tabakası ile yer kabuğu, ağma ve çekirdekten meydana gelmiştir.] [yer,yer küre ,volkanik,dağlar,volkanik dağlar]
[Yerküre] [yer kürenin yapısı çekirdek ve mantodan oluşur. ] [yerküre, üst manto, alt manto, dış kabuk]
[Yetişkinlerin Hatalı Tutum ve Davranışları] [sağlıklı büyüme ve gelişim için yetişkin tutum ve davranışlarının olumsuz olabilecek durumlarda olumsuz etkilerinden bahsediyor.] [yetişkin tutumları,hatalı davranış]
[yıldırım] [yıldırım çakması] [yıldırım]
[Yörüngelerine Göre Hareket Çeşitleri] [Yörüngelerine Göre Hareket Çeşitleri konusu anlatılmıştır.] [Yörüngelerine Göre Hareket Çeşitleri, Hareket]
[Yumurta] [Dişi Bireylerdeki üreme hücresi] [Yumurta]
[Yumurtalık] [Dişi üreme sisteminde yumurtaların oluşturulduğu yerdir.] [Yumurtalık,yumurta]
[Zebra] [Zebra Türlerinde meydana gelen değişiklikleri canlıların vücütlarında çizgi sayılarındaki farklılıklardan anlayabilirsiniz.] [Zebra, Calılarda Değişmeler,]
[Zigottan Embriyoya, Yavruya, Ergine Doğru Gelişme] [zigottan embriyoya doğru gelişim evrelerinin anlatıldığı bir sayfa.] [zigot,embriyo,gelişim]